AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sēlijas novadu apvienība

Sēlijas novadu apvienība ir dibināta 2012. gada 14. decembrī un ir brīvprātīga pašvaldību apvienība. 

Apvienības galvenie darbības mērķi ir kultūrvēsturiskās identitātes saglabāšana, nostiprināšana un izmantošana reģiona atpazīstamības un tūrisma veicināšanai, kopīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošana, lai uzlabotu teritorijas ekonomisko stāvokli un iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kopīgu interešu pārstāvniecība valsts un starptautiskās institūcijās.

Apvienību veido 7 pašvaldības - Aknīstes novadsIlūkstes novadsJaunjelgavas novads, Jēkabpils novadsNeretas novadsSalas novadsViesītes novads.  Tā darbojas kā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) struktūrvienība.

Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājs ir Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, priekšsēdētāja vietniece - Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe

Sēlijas novadu apvienības NOLIKUMS