Salidojums Asares pamatskolā (papildināts)

Salidojums Asares pamatskolā (papildināts)

Es pateicos tev, mīļā, labā skola,
Par rīta sauli, ko mums liki plaukstās...

                                          /J. Osmanis/

Sestdien, plkst.18:00 Asares pamatskolā notika skolas 20 gadu jubilejas pasākums, absolventu un darbinieku salidojums. Pasākumā piedalījās 86 dalībnieki t.sk. 50 absolventi, novada pašvaldības vadība un izglītības iestāžu vadītāji, kā arī Rubenes un Rites pamatskolas direktores.. Foto skatīt galerijā.