AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sadraudzības pilsētas

Bialogarda (Polija)

  

www.bialogard.info

1999. gada 31. jūlijā Aknīstes pašvaldībai   tika parakstīts oficiāls sadraudzības līgums ar Bialogardas (Polija) pašvaldību, kura ietvaros sadarbība plānota visās iespējamās jomās. Teritoriālās reformas rezultātā 2009. gadā, izveidojoties Aknīstes novadam,  sadraudzība turpinās. 2015.gadā no 6. līdz 9. augustam Aknīstes novada pašvaldībā viesojās Bialogardas deputāti un administrācijas pārstāvji, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas. Viesi apmeklēja arī  Aknīstes novada lielākos uzņēmumus un zemnieku saimniecības.

 

 Fotogalerija

  2015.gadā no 15. līdz 18.oktobrim Aknīstes novada pašvaldības pārstāvji atbildes vizītē viesojās sadraudzības pilsētā Bialogardā (Polija), lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas. Tika runāts par dalību abu valstu kultūras pasākumos, kā arī iespēju organizēt skolēnu apmaiņas mācību nometnes.

Pieņemšanā pie pilsētas mēra Krzysztof Bagiński kā cieņas apliecinājums tika pasniegts rudzu maizes klaips.  

Aknīstes delegāciju iepazīstināja ar objektiem, kuri veikti ES projektu ietvaros. Daži no tiem - biznesa inkubators, kultūras centrs, sporta komplekss, pilsētas parks, skolā informātikas kabinets.

 

Vizīe Bialogardā

Fotogalerija


2016.gadā no 15 līdz 18. septembrim Aknīstes novada pašdarbības kolektīvi viesojās sadraudzības pilsētā Bialogardā (Polija), lai piedalītos latviešu kultūras dienās. Tika sniegti divi koncerti. Skatītāji aknīstiešu uzstāšanos pavadīja pieceļoties kājās un ar ovācijām. Aknīstes novadu pārstāvēja vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ieleja" (vadītājs Aivars Ielejs), Aknīstes vidusskolas vokālais ansamblis (vadītāja Sandra Radiņa), Aknīstes vidusskolas ģitāristes Ingas Kraševskas vadībā,  Roberts Dombrovskis un Viola Jasmane.

Fotogalerija

2019. gada no 11.-14.jūlijam Aknīstes novada svētku ietvaros pašvaldībā viesojās Bialogardas ogiciālā vizīte. Sadraudzība starp pilsēt';am ilgst 20 gadus. Vizītes laikā tika apmeklēta Rīga un iepazīts Aknīstes novads. Novada svētkos uzrunu teica Bialogardas pilsētas mēra vietniece Karolina Siwek.

 


Jodupes pašvaldība (Lietuva)

www.rokiškis.lt

Uz Latvijas-Lietuvas robežas2014.gada 1. maijā notika pasākums, kas bija veltīts desmit gadiem, kopš esam Eiropas Savienībā.Šī diena nav tikai simbolisks datums. Latvieši un lietuvieši ir vienīgās pasaulē vēl saglabājušās baltu tautas, kuras šodien vieno ne tikai Sēļu saknes, unikālās valodas un kultūra, bet arī atbildība par Eiropas nākotni. Pirms divdesmit četriem gadiem mūsu tautas uzsāka neatkarības gājienu, kas aizveda pie augstākā mērķa un lielākās vērtības – Latvijas un Lietuvas neatkarības. Mūsu apņēmība ir palīdzējusi abām valstīm jau desmit gadus būt par pilntiesīgu drošās un vienotās Eiropas daļu. Dalība Eiropas Savienībā ir sniegusi iespēju šajā laikā abām brālīgajām tautām no jauna atklāt vienai otru. Izzūdot robežai, tika dota iespēja satuvināties latviešiem un lietuviešiem ikdienas dzīvē, ļaujot abām tautām vēl labāk iepazīt vienai otru, vienmēr just īstu brālīgu atbalstu un sapratni. Šajā dienā latvieši un lietuvieši bija sanākuši kopā, lai stiprinātu un cildinātu kultūru daudzveidību, priecātos par labām kaimiņu attiecībām, atpūstos un līksmotu.

Svētki iesākās ar abu valstu vadības uzrunām, ES karoga pacelšanu, ugunskura iedegšanu. Savstarpējās cieņas un vieslīmības apliecinājums bija maizes klaipu pasniegšana. Pēc tam sekoja  Aknīstes un Jodupes amatiermākslas kolektīvu koncerts, dažādas  sporta aktivitātes- basketbols 3X3,virves vilkšana un velo meistarības braucieni.

 

Fotogalerija 

2014.gada16.februārī Lietuva svin Valsts atjaunošanas dienu - 96.gadskārtu, kopš Lietuvas padome pieņēmusi aktu par neatkarības atjaunošanu, proklamējot Lietuvas Republiku.
Aknīstes novadam, kas robežojas Lietuvu, ir ciešas, gadsimtos nostiprinātas saiknes ar kaimiņiem. Vēstures lappusēs rakstīts, ka daļa Aknīstes kādreiz piederējusi Lietuvai un sēļi vēl šodien dzīvo robežas abās pusēs.Svētdienas pēcpusdienā Aknīstes bērnu un jauniešu centrā pulcējās novada ļaudis, lai atzīmētu šo nozīmīgo dienu, jo mūsu novadā dzīvo apmēram 150 lietuviešu. Goda viesi pasākumā bija pārstāji no Jodupes pašvaldības un Jodupes kapella. Visus svētku apmeklētājus ar muzikālu sveicienu sagaidīja kapella „Opsidrallā”.  Atklāšanā skanēja Lietuvas un Latvijas himnas. Jodupes kultūras darba organizatore Irena Kirstukiene dāvināja piespraudes ar karoga lentīti. Koncertā tika dziedātas gan latviešu, gan lietuviešu dziesmas. Pēcpusdiena aizritēja draudzīgā, ar humora dzirkstīm piepildītā gaisotnē.  

 

Fotogalerija