Sadraudzības diena Subates pamatskolā

Sadraudzības diena Subates pamatskolā

2011.gada 17.martā Aknīstes vidusskolas 5.klases skolēni ( audzinātāja Ilona Brakovska) devās uz Ilūkstes novada Subates pamatskolu, uz  sadraudzības pasākumu. Skolēni, visas dienas garumā, aktīvi darbojās sagatavotajās nodarbībās. Aknīstes un Subates skolēni apmainījās ar kontaktinformāciju un tagad ar nepacietību gaida nākošo tikšanos Aknīstē. Paldies  abu skolu 5.klašu audzinātājām - Andai Naruševicai un Ilonai Brakovskai par šo pasākumu.

FOTO galerija