Sabiedrisko attiecību speciālisti tiekas Gārsenes pilī.

Sabiedrisko attiecību speciālisti tiekas Gārsenes pilī.

Jau par tradīciju kļuvis, ka gadā pāris reizes kopā sanāk Sēlijas novadu sabiedrisko attiecību speciālisti. Sākotnēji tā bija Latvijas Pašvaldību Savienības ideja, kura nu iedzīvojusies un sevi pierādījusi. 26. februārī Gārsenes pilī uz tikšanos bija ieradušies #GuntaKlismeta- Latvijas Pašvaldību Savienības komunikācijas nodaļas redaktore, #LieneUžule- Latvijas Pašvaldību Savienības komunikācijas nodaļas vadītāja un padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, kā arī Sēlijas pašvaldību (Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas, Viesītes, Aknīstes novadu) sabiedrisko attiecību speciālisti. Tikšanos atklāja Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene, kura augsti novērtēja sabiedrisko attiecību speciālistu lomu pašvaldību funkciju realizēšanā. Aknīstes novadā aktīvi darbojas biedrība #Sēlijaslaivas, tāpēc biedrības pārstāve #SantaŠmite stāstīja par to, kā divu gadu laikā ar sabiedrības un pašvaldību atbalstu laivošanai tika iztīrīti vairāk kā 50 kilometri Dienvidsusējas upes. Biedrības darbība stiepjas tālu aiz novada robežām. „Sēlijas laivu” aktivitātes- vides izglītošana, aktīvās atpūtas popularizēšana un lokālpatriotisma veicināšana- ir vienojošs motīvs visiem Sēlijas novadiem.
Sanāksmes turpinājumā tika diskutēts par sabiedrisko attiecību speciālistu ikdienas problēmām, idejām, redzējumu par loloto Sēlijas novadu. Tika nolemts sagatavot atkātu vēstuli valdībai, prezidentam, medijiem, lai paustu viedokli par administratīvi teritoriālo reformu.
Noslēgumā tika apmeklēta Valda Kalnieša privātkolekcija “Solis sendienās”. Šādas tikšanās dod iespēju atskatīties uz paveikto, dalīties pieredzē un gūt spēkus tālākam darbam.

Aknīstes novada sabiedrisko attiecību speciāliste L. Prande
Foto K. Sēlis