AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

Tā līgoja Asares pagastā

  http://www.youtube.com/watch?v=dDPFY8zHr1g- Video no Līgosvētku pasākuma Asares pagastā.  

Godināsim Pēterdienu!

 Kad aizgāja Jāņu diena, Tad apklusa lakstīgala, Tad dziedāja Pēterbērni, Ogu laiku gaidīdami.   Tikko izskanējis līgo....Jāņu dziesmas pieklusušas, pļavās jāņuzāļu lasī...

Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, mūsu tauta svin Jāņus. Jāņi ir lielākie un mīlētākie latviešu svētki. Tāpēc tiem gatavojas jo cī...

Aktualitātes par tranzītielu rekonstrukciju Aknīstes pilsētā

Īstenojot projektu „Augšzemes un Skolas ielu rekonstrukcija (t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā” (identifikācijas nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020), LR Satiksmes ministrijā saskaņotas  izmaiņas rekonstrukcijas būvdarbu ...

17. jūnijs-Latvijas Republikas okupācijas diena

Latvijas Republikas okupācijas diena (17. jūnijs) ir Latvijas Republikas atceres diena. Šajā dienā tiek pieminēts 1940. gada 17. jūnijs, kad Padomju Savienības okupēja Latviju. 1940. gada naktī uz 15. jūniju padomju robežsargi uzbruka Latvijas robež...

Piedāvājums dzīvokļa maiņai

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu īrniekus, kuri vēlas mainīt nelabiekārtotu 1 (vienas) istabas dzīvokli pret labiekārtotu 1 (vienas) istabas pa&...

14.jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Ir atkal 14. jūnijs, kad katra smildziņa zied un katra ceļmalas puķīte ir tērpusies vasaras rotā. Zvana dzeguze – iezvana tautas mocekļu septiņdesmit gadu atceri. 1941. gada 14. jūnijā Latvijā apcietināja vairāk nekā ...

Svētdien svinēsim Vasaras svētkus

Vasarsvētki tiek svinēti 50. dienā pēc Lieldienām, kas parasti iekrīt svētdienā laikā no 10.maija līdz 13.jūnijam. Šogad Vasarsvētki ir 12.jūnijā. Vasarsvētki ir pavisam neparasti. Varbūt kādam īsti ...

Sakopsim savas sētas un īpašumus

Cienījamie Aknīstes novada iedzīvotāji! Tuvojas skaistākie latviešu svētki - Līgo vakars un Jāņu diena. Patīkami ir svinēt svētkus tīrā un sakoptā vidē. Lūgums sakārtot ...

Piedāvā nopļaut zāli

SIA "Aknīstes pakalpojumi" piedāvā zāles pļaušanu ar trimmeri. Cena 7.00 Ls stundā.

1. jūnijs - bērnu aizsardzības diena

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis, Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet. No nedienām, no salta dzīves vēja. Šo mazo dvēselīti sargājiet! 1.jūnijs jau kop&...

Barikāžu dalībnieku tikšanās un apbalvošana 27.05.2011

27. maijā plkst.18.00 Aknīstes BJC 1991. gada barikāžu dalībnieku tikšanās- apbalvošana. Latvijas neatkarības aizstāvjiem  Aknīstē tika pasniegtas 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes. Svinīgā pasākumā &...