AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

Atgādinājums par līgumiem atkritumu izvešanai

Cienījamie Aknīstes novada iedzīvotāji! SIA” Eko Latgale”, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novadā, atgādina, ka ne visi ir ...

Ar 15.01.2012. mainās apkures tarifi

Sākot ar 2012. gada 15. janvāri noteikts siltumenerģijas tarifs 45.00 Ls/MWh( bez PVN)  vai apkures tarifs par 1 m2 1.37 (bez PVN)

Iedzīvotāju tikšanās ar deputātiem (atcelta)

Atcelta 28. decembrī  plkst. 18.00 Aknīstes novada domes zālē tikšanās Aknīstes novada iedzīvotājiem ar  novada deputātiem un domes speciālistiem.Pamatojums- Ziemassvētku pasākumi novadā un skolās.

Aicina darbā pārvaldes vadītāju

  Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties Asares pagasta pārvaldes vadītāja amatam. Prasības :         izglītība ne zemāka par vidējo,     &...

Aptauja par mājražošanu, mājamatniecību

Biedrība "Lauku partnerība Sēlija", sakarā ar tai piešķirto finansējumu  Ls 45 000 apmērā mājražošanas un mājmatniecības atbalstam aktivitātē "Konkurētspējas ...

Tilta pār Dienvisusēju rekonstrukcijas darbi tuvojas noslēgumam

28. novembrī no plkst. 12.00-13.00 notika tilta pār Dienvidsusēju rekonstrukcijas noslēguma posms- tilta slodzes pārbaude. Uz katra no tilta balstiem tika novietotas smagās mašīnas ar kravu, kuru kopējā masa bija apmēram 65 ...

Latvijas 93. gadadienas pasākumu norise Aknīstes novadā

17. novembrī Latvijas 93. gadadienas priekšvakarā Aknīstes novadā notika vairāki pasākumi.Jau no rīta Aknīstes vidusskolā notika svētkiem veltīts pasākums. Skolēnus uzrunāja un apsveica  Aknīstes vidusskolas direktors Jā...

SIA "Aknīstes pakalpojumiem" jauns autobuss

15. novembrī SIA "Aknīstes pakalpojumi" iepirkuma rezultātā iegādājās jaunu "IVECO" autobusu. Busam ir 19 sēdvietas. Lai veiksmīgs ceļavējš!

Darba laiki pirmssvētku dienā- 17. novembrī

Aknīstes novada pašvaldība un pārvaldes 8.00-14.00 bez pusdienas pārtraukuma V.Ancīša Aknīstes bibliotēka 10.00-15.00 PII'Bitīte" 8.00- 16.00 Saīsināts darba laiks visās novada skolās.

Latvijas 93. Gadadienai veltīts pasākums 17. novembrī

Plkst. 17.00 piemiņas brīdis pie Augškurzemes partizānu pieminekļa Asarē. Pulcēšanās lāpu gājienam pie Asares pagasta pārvaldes. Plkst. 17.30- Lāpu gājiens, svētbrīdis,  Gārsenē pie ...

11.novembris - Lāčplēša diena

Laika posms no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas valsts, līdz 1919. gada 11. novembrim - Rīgas atbrīvošanai no iekarotāju karaspēka - ir viens no sarežģītākajiem Latvijas vēsturē. Lai gan 1918. ...

Tikšanās ar laikraksta "Jaunais vēstnesis" žurnālistiem

8. novembrī: Aknīstes novada Aknīstes bibliotēkas telpās no plkst. 10.00 – 11.00 notika tikšanās ar laikraksta "Jaunais Vēstnesis" žurnālistiem. Interesi par laikrakstu izrādīja gan ...