AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

Zemessargi talko Gārsenē

Turpinot pirms vairākiem gadiem atjaunoto tradīciju, Nacionālie bruņotie spēki arī šogad rīko Brīvības cīņu piemiņas un kritušo karavīru kapu sakopšanas talkas visā Latvijā. Nacionā...

Oktobris MammaDaba vēstniecībā

Informācija šeit

Kadastrālo vērtību izmaiņas Aknīstes novadā 2014.gadā

(Aknīstes pilsēta, Aknīstes pagasts, Asares pagasts, Gārsenes pagasts) Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību. Kadastrālo vērtī...

Par apbalvošanu ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī

NOLIKUMS Par apbalvošanu ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī Pašvaldības apbalvojums – Atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā var tikt ...

Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā

Norit intensīvi darbi pie ūdens un kanalizācijas izbūves un rekonstrukcijas. Tiek veikta esošo tīklu pieslēgšana pie jaunajiem ūdensvadiem. Sakarā ar iepriekšminēto ir iespējami ūdens padeves traucējumi ...

Svecīšu vakars Gārsenes kapsētā

Gārsenes kapsētas katoļu kapos 13.10.2013. plkst. 14.00 dievkalpojums, plkst.16.00 svecīšu vakars. Gārsenes kapsētas luterāņu kapos 26.10.2013. plkst.17.00 svecīšu vakars.

Senioru diena Aknīstes novadā

Laime ir sirdi pret sirdi dot, Sev prieku Citu priekā iemantot, Sajust, ka pasaulē šajā Esi vajadzīgs. Kā debess, zeme un saule Kā rasas piliens sīks. /P. Bārda/ Katru gadu 1. oktobrī pasaulē atzīmē Starptautisko Veco ļ...

Seminārs par korupcijas riskiem un interešu konfliktiem veselības aprūpes sistēmā

01.10.2013. plkst. 10.00 Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas sēžu zālē, „Alejas”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, KNAB darbiniece Arita Vīksna stāstīs par korupcijas riskiem un interešu konfliktiem veselības aprū...

Paziņojums ūdens patērētājiem

SIA "Aknīstes Pakalpojumi" informē, ka laika posmā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 13.oktobrim , sakarā ar pārslēgšanos pie jaunajiem ūdensvada tīkliem, ir iespējami ūdens padeves traucējumi. Lūdzam iedzīvotā...

Svecīšu vakars Aknīstes novada kapsētās

Š.g. 5.oktobrī Svecīšu vakars Vilkupes kapsētā -plkst.16.00 Tunķeļu kapsētā - plkst. 17.00 Aknīstes kapsētā - plkst. 18.00 Š.g.12.oktobrī Svecīšu vakars Ancenes kapsētā - plkst.15.00 Emsiņu kapsētā ...

Informācija novada bibliotēku apmeklētājiem

Sakarā ar Grāmatu svētku pasākumu Jēkabpilī, šī gada 13.septembrī novada bibliotēkas būs slēgtas.

Rudens tirgus Aknīstē

Šī gada 21. septembrī Aknīstē (bijušās mežniecības pagalmā) Parka ielā 1 RUDENS GADATIRGUS. Laipni aicināti visi, kas vēlas pirkt un pārdot.