AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

Iespēja uzņemt viesskolēnu savā ģimenē

Aicinājums

Par bērnības un pilngadības svētkiem

Šī gada jūlijā tiek organizēti Aknīstes novada bērnības un pilngadības svētki Asares kultūras namā. Lūdzam pieteikties līdz 01.07.2012. pa telef. 26318640 (Aiga)

Gārsenes bibliotēkas darba laiks

Sākot ar 2. jūliju bibliotekāres atvaļinājuma periodā Gārsenes bibliotēkas darba laiks: trešdienās 9.00- 16.00

Par novada autobusa kustību vasaras mēnešos

Vasaras mēnešos novada autobuss kursēs trešdienās no Gārsenes 8.00 no Ancenes 8.15 no Asares uz Aknīsti 8.20 No Aknīstesautobuss kursēs 11.00

Aknīstes novada svētki (galerija)

3. Aknīstes novada svētki „ ... kopā vienā vainagā”

Informācija Asares pagasta iedzīvotājiem

Atkritumu apsaimniekotājs SIA „EKO LATGALE" paziņo, ka no 2012.gada 01.jūnija tiks mainīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas norēķinu sistēma Asares pagasta teritorijā daudzdzīvokļu māju un privātmāju ...

Paziņojums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 2012. 25.aprīļa sēdē Nr.6 pieņemto lēmumu nr.19, pašvaldība uzsāk Aknīstes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi 20 gadiem. Tās mērķ...

19.maijā Aknīstē Pavasara tirgus

19. maijā Aknīstē, Parka ielā 1, bijušās mežniecības mājas pagalmā

Arī Aknīstei savs pārstāvis Jauniešu Saeimā

Laikraksta "Jaunais Vēstnesi" ziņu portāla raksts "Sabiedrība: Aknīstei un Jēkabpilij savi pārstāvji Jauniešu Saeimā" (autore: Iveta Skolniece)

28.aprīlis - darba diena

Sestdiena, 28.aprīlis, Aknīstes pašvaldībā būs darba diena. Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu «Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā», Aknīstes novada pašvaldības darba diena no pirmdienas, 30....

Tā talkoja Aknīstes novadā

Ar muzikālu priekšnesumu uz tējas pauzi un cienastu aicināja Aknīstes novada kultūras darba organizatori un pašdarbnieki.

Tā svinēja Lieldienas Aknīstes novadā... (papildināts)

Gārsenes pamatskolā notika Lieldienu izstāde 'Lieldienu zaķis". Katras klases kolektīvam bija uzdevums izgatavot Lieldienu zaķi. Pacentās visi.