AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

Aicinājums uz iedzīvotāju sapulcēm novadā

INFORMATĪVAS IEDZĪVOTĀJU SAPULCES: Otrdien, 3.decembrī plkst.11.00 Asares kultūras namā; Otrdien, 3.decembrī plkst.14.00 Gārsenes kultūras namā; Otrdien, 3.decembrī plkst.17.30Aknīstes novada domes zālē.

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests aicina darbā

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests aicina darbā aprūpētāju uz nepilnu darba laiku, 6 stundas nedēļā . Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar veciem cilvēkiem vai klientiem ar īpašām vajadzībām.

Iegādāts inventārs, piesaistot valsts zivju fonda finansējumu

Iegādāts inventārs, piesaistot valsts zivju fonda finansējumu.

Aknīstes novadā uzsāk teritorijas plānojuma izstrādi

Aknīstes novada pašvaldībai tiek izstrādāts teritorijas plānojums 2019.-2030. gadam, kurā tiks ietvertas Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā iekļautās novada telpiskās attīstības mērķi un prioritātes.

AKNĪSTES NOVADĀ LATVIJAS VALSTS 101. JUBILEJAS PASĀKUMS

17.novembrī valsts svētku pasākums sākās ar lapu gājienu un svinīgu brīdi pie piemiņas akmens Gārsenē. Aknīstes novada svinīgais svētku pasākums notika Gārsenes kultūras namā.

Līdz mājām pietrūka man tikai dažu soļu…

10. novembrī Asarē pie pieminekļa godinājām brīvības cīnītāju piemiņu. Runāja kritušo Jāņa Ķiķēna, Jura Skrējāna, Antona Stočkas, Antona Rasimena un Alberta Grīslīša piederīgie Elīna Bērziņa, Kārlis Griška un Juris Skrējāns, Iveta Deksne, Anna Valpētere, Dzidra Jakovicka.

Turpinām darbu ūdenstilpņu aizsardzībā un apsaimniekošanā

2019.gada 13.septembrī Aknīstē notika projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Aknīstes novada Vecmuižas un Zuju ezeram un apsaimniekošanas plāna izstrāde Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā”, ietvaros sagatavotā pārskata sabiedriskā apspriešana.

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu

16.novembrī biedrība „Sēlijas laivas” kopā ar domubiedriem aicina pavadīt Latvijas dzimšanas pirmssvētku dienu interesantā, pārdomu pilnā gājienā par godu savai valstij, ejot kājām pa purvu un mežu takām - pa „Leišmalītes” ceļu, kas savienos divas Sēlijas salas - Subates lievenīšu stāstu salu un Gārsenes bagātību salu.

17. novembris -svētku diena Aknīstes novadā

Transporta kustība 17. novembrī Plkst. 18.30 Aknīstes dome - autoosta - Kraujas - Gārsene Plkst. 18.30 Ancenes DUS - Asare - Gārsene Pēc svinīgā pasākuma transports kursēs mājup

11. novembrī iedegsim sveces varoņu piemiņai

11. novembrī iedegsim sveces varoņu piemiņai

Asares amtierteātra pirmizrāde

8.novembrī Asares amatierteātris "Ķēdes reakcija" skatītāju vērtējumam sniedza pirmizrādi "Dzīves bumerngs".

Informācija velosipēdistiem

Nav tādas velo sezonas, jo brauc visu gadu: gan slapjdraņķī, gan ziemas apstākļos, gan vasaras karstumā. Mainās laika apstākļi un tehniskais aprīkojums, kuru jāprot izvēlēties un izmantot katrai situācijai atbilstoši, taču ir gadījumi, kad vainu nevar novelt uz laiku vai inventāru, bet tikai uz paša rīcību konkrētajos apstākļos.