AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

Audžuģimeņu un adoptētāju apmācības

audžuģimeņu un adoptētāju apmācības.

SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē

Šī gada 14. oktobrī plānota dzeramā ūdens sistēmas dezinfekcija Aknīstē un Gārsenē.

Aknīstes vidusskola piedalās ES programmēšanas nedēļā #CodeWeek

Aknīstes vidusskola piedalās ES programmēšanas nedēļā #CodeWeek. ES programmēšanas nedēļa ir iedzīvotāju iniciatīva, kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu ar programmēšanu un digitālo pratību interesantā saistošā veidā. 2019.gadā tā norisinās no 5.-20.oktobrim.

Karjeras nedēļas -2019 pasākumi Aknīstes vidusskolā

Karjeras nedēļa 2019 Aknīstes vidusskolā 14.10.-18.10 “Mana nākotnes profesija”. Uz tikšanām tiek uzaicināti īsti savas jomas profesionāļi, ar viņu profesiju izvēles stāstiem, stereotipiem, dažādiem āķīgiem jautājumiem un radošiem uzdevumiem. Profesionāļi motivēs skolēnus pēc profesionālās un augstākās izglītības iegūšanas atgriezties Aknīstes novadā un realizēt inovatīvas, drosmīgas idejas.

Par Atvērto durvju dienu organizēšanu personām ar invaliditāti

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 2017. gadā aizsāka un veiksmīgi īsteno pasākumu “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos”.

Susējas skolas salidojums

Susējas pamatskola pastāvēja no 1842. līdz 1965.gadam. 2019.gada 5.oktobrī Aknīstē, kafejnīcā "Liepas", notika 1.Susējas pamatskolas salidojums, kurā piedalījās 39 bijušie skolas audzēkņi un skolotāji. Uz salidojumu bija ieradušies bijušie skolas skolēni un skolotāji, kas tagad dzīvo Jelgavā, Brocēnos, Rīgā, Salaspilī, Eglainē, Jēkabpilī, Zasā, Gārsenē, Dunavā, Aronā, Ogrē, Aizkrauklē un Aknīstē.

Aicinājums izvirzīt kandidātus apbalvošanai 18.novembrī

Aicinājums izvirzīt kandidātus apbalvošanai 18.novembrī

Plogging kustība Aknīstes novadā

4. oktobrī Aknīstē, Sēļu parkā (Skolas ielā 3a), plkst. 10.00 tika dots starts astotajam Plogging skrējienam, kurā piedalījās Aknīstes novada iedzīvotāji un Aknīstes vidusskolas 5.,6.,7.un 8. klašu skolēni.

Apsveikums skolotāju dienā

Apsveikums skolotāju dienā

Izstrādāti ekspluatācijas noteikumi Vecmuižas, Zuju ezeram un apsaimniekošanas plāns Dienvidsusējai. Publiskā apspriešana.

Aknīstes novada pašvaldība ir piesaistījusi Valsts Zivju fonda 2019. gada projektu konkursa līdzekļus zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Vecmuižas un Zuju ezeram, kā arī apsaimniekošanas plānu Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā.

Pašvaldības ir realizējusi projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000001 “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”

Pašvaldības ir realizējusi projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000001 “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”, kurš 2017.gadā tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Paziņojums par izsoles pārcelšanu

Aknīstes novada pašvaldība paziņo