AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

PII ""Bitīte" informācija

No šī gada 1. līdz 31. jūlijam PII "Bitīte" nestrādās.

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Skolas iela 34A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56050010562, kopējā platībā 0,4656 ha. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 2440,00 (divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro 00 centi).

Telpu nomas tiesību izsole

Aknīstes novada pašvaldība izsola telpu nomas tiesības otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli uz nekustamo īpašumu “Cīrulīši”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra numurs 56440050257. Skolas ēkas platība - 1008,3 m2, šķūņa ar pagrabu platība - 73,2 m2. Izsoles sākotnējā cena par telpām ir 3634,00 EUR/gadā (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit četri euro un 00 centi).

Aicinājums īpašniekiem pirms novada svētkiem sakopt savus īpašumus.

12. un 13. jūlijā svinēsim Aknīstes novada svētkus. Aknīstes novada pašvaldība aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem nopļaut zāli un sakārtot īpašumus savās esošajās teritorijās.

Valsts un pašvaldības vienotie klientu pakalpojumu centri- ātrāk, ērtāk, izdevīgāk

Infografika -Valsts un pašvaldības vienotie klientu pakalpojumu centri- ātrāk, ērtāk, izdevīgāk.

Aknīstes vidusskolas lietvedības vasaras darba laiks

No 2019.gada 1.jūlija darba dienās no plkst. 8:00-14:00 ( bez pusdienu pārtraukuma)

Kampaņa „Kustinācija”

Ar sabiedrības informēšanas kampaņu "Kustinācija" Veselības ministrija plāno aktīvi iekustināt iedzīvotājus visā Latvijā, tādējādi veicinot kustīgu dzīvesveidu kā vērtību un palielinot regulāru fizisku aktivitāšu veikšanu ikdienā.

Izzinošā ekskursija Tērvetē

Piektdien, 24.maijā, Aknīstes vidusskolas 4.klase kopā ar audzinātāju E.Zariņu un skolotāju I.Deksni devās izzinošā ekskursijā uz Tērveti. Šeit norisinājās Baltijā lielākais meža izziņas pasākums „Latvijas Meža dienas”.

Sēlijas Salas piestāj Gārsenē

2019.gada 18.maijā Aknīstes novada Gārsenē norisinājās projekta “„Sēlijas Salas” - tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, (projekta identifikācijas Nr. 17-00-A019.332-000001) pasākums “Gārsene-bagātību Sala. Izbaudi dienu Gārsenē!”.

„Rūķīši” ciemojas Aknīstes vidusskolā

16.maijā pirmsskolas izglītības iestādes “Bītīte’’ sagatavošanas grupiņas ”Rūķīši” bērni kopā ar audzinātājām I.Mežaraupi un S.Vārslavāni ciemojās  Aknīstes vidusskolā.

SIA "Aknīstes pakalpojumi " informācija Aknīstes iedzīvotājiem

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas skalošanu pirmdien 20.05.2019. laika posmā no 9:00– 11:00 ir iespējami ūdens padeves traucējumi. Sagatavojiet ūdens rezerves. SIA „Aknīstes Pakalpojumi”

Karjeras projekta ietvaros 1.-6.klases skolēni dodas uz Madonu

Projekta 8.3.5.0/16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ietvaros 2019.gada maijā Aknīstes vidusskolas 1.-6. klašu skolēni devās uz Madonu.