AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

Informācija Aknīstes pilsētas un pagastu iedzīvotājiem, kuri nav noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu!

Atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” var noslēgt, zvanot pa tālruni 65438392 Rūpēsimies par apkārtējās vides sakoptību!

Darba piedāvājums.

Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs aicina darbā palīgstrādnieku. Plašāka informācija mob. 26322387

Aknīstes novada iedzīvotāji saņem Barikāžu dalībnieka apliecības

1991. gada barikāžu dalībnieka apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu. To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.

Ir sākusies pieteikšanās psihosociālās rehabilitācijas programmām cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības, kuras notiks 2020.gadā.

sihosociālā rehabilitācija ir valsts apmaksāts pakalpojums, kas tiek īstenots atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma13. panta pirmās daļas 12. punktu un 2.4 daļu un MK noteikumiem Nr.780. Saskaņā ar iepriekšminētiem dokumentiem, psihosociālo rehabilitāciju pēc onkoloģiskas slimības var saņemt kopā pacients ar tuvinieku.

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē mācības

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē mācības

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem (2020. gads)

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”.

Latvijas bērnu un jauniešu jauno vokālistu konkurss „Gaismas dziesmas Kandavā”

2019. gada decembrī jau trešo gadu Kandavā notika Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un estrādes dziedāšanas konkurss „GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ 2019”. Šogad konkursā piedalījās 54 dalībnieki no 14 Latvijas novadiem.

Par mobilā mamogrāfa izbraukumu

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās programmas ietvaros veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus.

Uzmanību lopkopjiem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumiem Nr. 134 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”, līdz 2020. gada 1. februārim Jums jāsniedz Lauksaimniecības datu centram (LDC) informācija.

Laipni lūgti aizraujošā ceļojumā piļu un muižu parkos!

Jaunais tūrisma maršruts “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” sniedz vienreizēju iespēju doties dabā un iepazīt nozīmīgu kultūrvēsturiskā mantojuma daļu – pilis, muižas un to parkus – visos četros gadalaikos. Kopumā trīs maršrutos ir ietverti 55 piļu un muižu parki, kas meklējami Zemgales (Latvijā), Šauļu un Paņevežas (Lietuvā) tuvākā vai tālākā apkaimē.

Zemgales vēsturiskie parki – labs magnēts tūristiem

Ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”( 4SeasonsParks) atbalstu Zemgales plānošanas reģionā un kaimiņvalsts Lietuvas Paņevežas un Šauļu apgabalā izstrādāti trīs dažādi, kopīgi tūrisma maršruti. Kā Latvijas, tā Lietuvas pusē tie aptver plašu pierobežas teritoriju ar vairāk nekā pussim

Informācija Barikāžu dalībniekiem.

Aknīstes novada pašvaldība 2020. gada 23.janvārī organizē braucienu uz Rīgu, Barikāžu muzeju, lai saņemtu BARIKĀŽU DALĪBNIEKA apliecību. Līdzi jāņem pase vai ID karte un Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes dokuments. Izbraukšana 23. janvāri plkst. 8.00 no Aknīstes novada domes. Braucienam dalību pieteikt līdz 20.janvārim personīgi Lāsmai vai mob. 26457960.