AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

Sēlijas novadu apvienības biedru sapulcē 23.aprīlī Viesītē

Šī gada 23.aprīlī Viesītē notika Sēlijas novadu apvienības biedru sapulce. Sēdi vadīja Sēlijas novada apvienības priekšsēdētājs, Neretas domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis.

Informācija iedzīvotājiem

Valsts meža dienests ar 2019.gada 19.aprīli izsludina ugunsnedrošo periodu mežā. Ugunsnedrošajā periodā mežā aizliegts veikt jebkādu dedzināšanu. Ugunskurus atļauts kurināt tikai īpaši ugunskuriem ierīkotās vietās, kā arī aizliegts pārvietoties ārpus meža ceļiem ar motorizētiem transportlīdzekļiem.

Paziņojums Aknīstes iedzīvotājiem

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas skalošanu piektdien 05.04.2019. laika posmā no 14:00 – 16:00 ir iespējami ūdens padeves traucējumi. Sagatavojiet ūdens rezerves.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informācija

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informāciju "Par sabiedrības informēšanu saistībā ar ugunsdrošību"

Kad pieminam notikumus pirms 70 pavasariem

Fotogalerija Pāri tundrai rudens rītā noklīdusi dzērve kliedz Tā tev mūžīgajā salā vienaldzīgam palikt liedz. Nogurusi, izmisusi...pazaudētos draugus sauc,- Neatsaucas, nav neviena...vētra padebešus jauc. Bet par spī...

Par masas ierobežojumiem pavasara šķīdoņa laikā

Siltā laika ietekmē atsevišķos grants autoceļu posmos ir iestājies šķīdonis un tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Šķīdoņa ...

Lielā talka 27. aprīlī

Šī gada Lielā Talka notiks 27.aprīlī Atzīmē piesārņoto vietu kartē Šogad Lielā Talka notiks 27.aprīlī un tajā aicināsim cilvēkus ne tikai vākt atkritumus, bet arī tos vācot šķirot. Tas ...

Lielā talka - Ideju talka

Ir skaidrs, ka tikai atkritumu vākšana nav vienīgais atrisinājums pasaules ekoloģiskajai krīzei, ir vajadzīgs visu līmeņu plašs skatījums par jauniem ekonomikas modeļiem, vides izglītību, ...

SIA "Aknīstes pakalpojumi" paziņojums

PAZIŅOJUMS Sakarā ar elektrības skaitītāja maiņu ŪAS Skolas ielā 19, Aknīstē 2019.gada 22.martā laika posmā no plkst.9:00 – 12:00 var tikt traucēta ūdens padeve.

30. martā - Zemes stunda

30.martā -Zemes stunda

Par lauka apsekošanas darbiem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. ...

69% iedzīvotāju novērtē viedā elektroenerģijas skaitītāja priekšrocības un saimnieko gudri

Jau vairāk nekā pusei Latvijas ir uzstādīti viedie elektroenerģijas skaitītāji un 69% mājsaimniecību atzīst, ka viena no vērtīgākajām viedā elektrības skaitītāja priekšrocībā...