AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

Konkurss "Skani, tēvu zeme!"

2019. gada 17. oktobrī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”

SIA "Biznesa Vadības Centrs" organizē augu aizsardzības līdzekļu apmācības

SIA "Biznesa Vadības Centrs" organizē augu aizsardzības līdzekļu apmācības

Aizvadīts pašdarbības kolektīvu atpūtas vakars.

Aknīstes novadā jau daudzus gadus pašdarbības un sporta kolektīvi rudenī tiek aicināti uz atpūtas vakaru.

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals)

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals).

Par atkritumu apsaimniekošanu novadā

Aknīstes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus noslēgt līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju, pretējā gadījumā tiks piemēroti administratīvie sodi.

Aizvadīts sporta spēļu pirmais posms Gārsenes kultūras namā

Jau ceturto gadu, sākoties rudens sezonai, Gārsenes kultūras namā notiek sportiskas aktivitātes.

Velokluba Selonia sezonas noslēgums

Esam gandrīz noslēguši 2019. gada velosezonu, vēl tikai daži dalībnieki piedalās Jēkabpils ikgadējā rudens pusstundas velobraucienā, par rezultātiem dosim atskaiti, kā būs veicies. Selonia dalībnieki var mazliet atvilkt elpu un tad sākt gatavoties jaunai sezonai un izbaudīt arī ziemas priekus uz velo, kas reizē arī ir labs treniņš vasaras sezonai.

Pie Mežaparka Lielās estrādes augs Aknīstes novada pašvaldības stādīts rododendrs.

Pašvaldības katra savu rododendru stādīja atbilstoši novada vai pilsētas atrašanās vietai kultūrvēsturiskajos novados – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā. Katra pašvaldība saņēma sertifikātu par iestādīto košumkrūmu, un pie katra no tiem izvietota attiecīga informatīva plāksne.

Par ceļu un ielu uzturēšanu

Patlaban ir aktīva rudens darbu sezona. Ziemai tiek sagatavoti mazdārziņi. Arī Aknīstes novadā un Aknīstes pilsētā.

Vieslekcija no skolu programmas "Dzīvei gatavs"

Aknīstes vidusskolas 5., 7., 8.klašu skolēniem informātikas un datorikas stundās tika piedāvāta vieslekcija no skolu programmas "Dzīvei gatavs" cikla. Šoreiz pie mums viesojās Swedbank krāpšanas risku novēršanas speciālists Henrijs Romans.

Kampaņā “Tīrai Latvijai” skolēnus iesaistīs makulatūras vākšanā, saudzējot dabas resursus un veicinot atkritumu šķirošanu

Ir uzsākta dalībnieku pieteikšanās Latvijas plašākajai vides izglītības un otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai”. Kampaņa ik gadu apvieno simtiem Latvijas izglītības iestāžu, lai ne tikai aicinātu bērnus un jauniešus sacensties makulatūras vākšanā, bet arī sniegtu nozīmīgu ieguldījumu atkritumu šķirošanas kultūras attīstīšanā.

Uzsāk izlietoto bateriju vākšanas kampaņu “Tīrai Latvijai”

Skaidrojot izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, “Zaļā josta” izsludina ikgadējo kampaņu “Tīrai Latvijai”. Kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem un vides saudzēšanas jautājumiem.