Rundāles pilī godina labākos uzņēmējus

Rundāles pilī godina labākos uzņēmējus

Fotogalerija

Piektdien, 30. novembrī, Rundāles pils Baltajā zālē godināja Zemgales plānošanas reģiona krietnākos uzņēmējus. Šāds pasākums notiek jau trešo gadu un to organizē Zemgales Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs.

Atbilstuši nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome, katra no divdesmit divām Zemgales plānošanas reģionā ietilpstošajām pašvaldībām izraudzīja vienu titula "Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” ieguvēju. No Aknīstes novada tika izvirzīts Z/S “Pāvuli “ Īpašnieks Egons Tunķelis. Nominants saņēma diplomu, 500 eiro naudas balvu un īpašu piemiņas zīmi, uz kuras attēlots pasākuma idejiskais simbols – vējdzirnavas. Pretendentam bija jāatbilst virknei kritēriju –nodokļu, darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā, radošumā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī sasadarbība ar pašvaldību.
Egons Tunķelis ir Latvijas un novada un savas dzimtās Gārsenes patriots. Kopš agras jaunības Egons ir aktīvs zemessargs. Kārtības uzturēšana novadā viņam ir bijis goda pienākums. Arī šogad Egons aktīvi piedalījās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku apvienotajās mācībās “Namejs 2018”,par to saņemot atzinības sertifikātu. Svēts pienākums Egonam bija dalība barikādēs, kad vajadzēja aizstāvēt Latvijas valsts pastāvēšanu. Kopš novada izveidošanas Egons Tunķelis ir brīvprātīgais ugunsdzēsējs. Viņa pārziņā ir ugunsdzēsēju mašīnas uzturēšana darba kārībā. Pa šiem gadiem viņš ar palīgiem glābis gan pavasara kūlas ugunsgrēkus, gan citas ugunsnelaimes. Kopš 2017. gada Egons ir Aknīstes novada pašvaldības administratīvās komisijas loceklis. Zemnieku saimniecība “Pāvuli ” ik gadu atbalsta tradicionālos Sporta svētkus Gārsenē.
Egons Tunķelis aktīvi piedalās dažādu jautājumu risināšanā, kas saistīti ar novada attīstību, savu viedokli paužot iedzīvotāju sapulcēs. Aknīstes vidusskolas skolēni apmeklēja saimniecību, lai iepazītos ar graudkopja darbu. 2018. gadā Egons iesaistījies LAT-Litprojektā “Drošība pierobežā”. Tā rezultātā tika Apmeklēts Roķišķu ugunsdzēsības depo, lai apgūtu pieredzi no Lietuvas kolēģiem.
Z/s ‘‘Pāvuli ” apsaimnieko 270 ha zemes un tiek audzēti rudzi, vasaras un ziemas kvieši, griķi, rapsis auzas. Katru gadu tiek iegādāta kāda jauna tehnikas vienība. Pēdējie lielākie projekti ir tehnikas novietne- angārs, Graudu pirmsapstrādes iekārta - kalte un graudu uzglabāšanas torņi.
Z/s “Pāvuli ” dibināta 01.04.1993 un saimniecībā ir 2 darbinieki. Tāpēc Egons Tunķelis visu saimniecības darbu smagumu iznes uz saviem pleciem. Pamatus saimniekošanā un graudkopībā Egons pārmantojis no sava tēva, kurš kolhoza laikā bija viens no labākajiem kombainieriem, bet aizejot pensijā palīdzēja art, pļaut un dot padomus. Egons Tunķelis, dzīvojot un strādājot ’’Pāvulos ”, turpina kopt dzimtas tradīcijas. Viņš ar prieku gaida radus un draugus, lai pērtos pirtiņā, izbaudītu atkalredzēšanās prieku un cienātos ar medījumu, jo medības Egona dzīvē ir neatņemama sastāvdaļa. Saimniecības “Pāvuli ” īpašnieks dzīvo un strādā leišmalītē saskaņā ar sevi un dabu.
 

Aknīstes novada sabiedrisko attiecībuspeciāliste

L. Prande