Aknīstes vidusskolas 7.-12.klašu skolēni varēs saņemt individuālu atbalstu ikdienas mācību procesā

Aknīstes vidusskolas 7.-12.klašu skolēni varēs saņemt individuālu atbalstu ikdienas mācību procesā