Projekts jaunatnes jomas attīstībai “KOPĀ vienā virzienā”

Projekts jaunatnes jomas attīstībai “KOPĀ vienā virzienā”

Krustpils novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšadaļas Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī, par projekta “KOPĀ vienā virzienā”, īstenošanu, kura ietvaros arī AKNĪSTES pašvaldība ir projekta partneris. Projektā kopīgi darbosies jaunatnes jomā iesaistītie specialisti un jaunieši no Krustpils, Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes, Salas novada pašvaldībām un Jēkabpils pilsētas pašvaldības, projekta kā partneris iesaistīsies arī Jēkabpils Agrobiznesa koledža.

Projekta mērķis ir uzsākt ilgtermiņa starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību jaunatnes darba jomā starp projektā iesaistītajām pašvaldībām un stiprināt jaunatnes jomā iesaistīto personu un institūciju kapacitāti.

Lai sasniegtu projekta mērķi, plānotas sekojošas aktivitātes:

1. Darba grupas izveide, ar mērķi stiprināt jaunatnes jomā iesaistītās personas un institūciju kapacitāti, kurā būs iesaistīti pašvaldību jaunatnes jomā strādājošie jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu centru/brīvā laika klubiņu darbinieki un jaunatnes darbinieki, citu iestāžu speciālisti, kuri veic darbu ar jaunatni, jauniešu NVO pārstāvji un pašvaldību jaunieši, kas darbojas Jauniešu domēs, ar mērķi projekta laikā veidot starpnovadu un starpinstitūciju jaunatnes jomā strādājošo sadarbības tīklu un ilgtermiņa sadarbības modeli. Projekta noslēgumā darba grupa kļūs par Jaunatnes Konsultatīvo padomi.

2. Neformālās izglītības metodēs balstīts apmācību cikls un labās prakses pārņemšanas pieredzes apmaiņas brauciens. Apmācību ciklā paredzēts apmācīt 30 jaunatnes jomā iesaistītos speciālistus, nodrošinot apmācības par sekojošām tēmām: jaunatnes politika un stratēģija vietējā vidē, digitālo rīku, sociālo mediju un citu platformu izmantošanu darbā ar jaunatni, neformālās izglītības metodes un rīki pasākumā “Metožu karuselis” un pieredzes apmaiņas brauciens.

3. Balstoties uz jauniešu vajadzībām un idejām, plānots veidot jauniešu digitālo platformu, kurā vienkopus būs pieejama informācija par jauniešu iespējām un aktualitātēm novadā.

4. Jauniešu digitālās platformas atklāšana un publicitātes veicināšanas pasākumi un aktivitātes.

 

Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada 3.septembra līdz 2021.gada 20.oktobrim

Projekta finansējums: EUR 4291,14

 

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.