Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 aktivitātes Aknīstes vidusskolā

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 aktivitātes Aknīstes vidusskolā

07.12. Aknīstes vidusskolā viesojās SIA Aspired no Ventspils, lai stāstītu un vadītu nodarbības "Profesijas ķīmijas pasaulē". Priecājamies, ka blakus Aspired projektu speciālistei Egitai Želvei darbojās arī mūsu skolas absolvente Liene Mežaraupe. Aknīstes vidusskolas 1.-6.klašu skolēni un Rubeņu pamatskolas 1.-9.klašu skolēni iepazinās ar profesijām, kas saistītas ar ķīmiju, kas savukārt, cieši saistās ar dabaszinību jomu.

Nodarbības pirmajā daļā prezentācijā skolēniem demonstrēja ieskatu profesijās, kas saistītas ar ķīmiķa darbu, stāstīja par nepieciešamo izglītību, prasmēm, mācību priekšmetiem un īpašībām kādām jāpiemīt, lai kļūtu par ķīmiķi. Skolēni uzzināja par: radniecīgām profesijām, galvenajiem darba pienākumiem, darba vidi, darba instrumentiem, kas jāzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru, kāda veida uzņēmumos var strādāt, kāpēc cilvēki izvēlas šo profesiju un ar ko sākt, lai izmācītos, vai apgūtu konkrēto profesiju.

Nodarbības otrajā daļā bija iespēja uzzināt, kā, izmantojot dažādas vielas, katrs pats var pagatavot savu vannas bumbu. Galvenais, ka paštaisītās burbuļbumbas ir pilnīgi dabiskas. Izgatavotas no visiem zināmām sadzīves vielām - dzeramās sodas, citronskābes, kukurūzas cietes, eļļas un sausajām piedevām. Dalībniekiem bija iespēja ļaut vaļu ne tikai krāsu, bet arī smaržas izvēlē, lai pagatavotu savu unikālo vannas bumbu. Pagatavoto burbuļbumbu varēja ņemt līdzi uz mājām, doties vannā vai arī kādam uzdāvināt. Lielākā daļa skolēnu pēc šī pasākuma vēlas kļūt par ķīmiķiem

Nodarbību beigās Egita teica, ka ir pārliecināta, ka vismaz daži no skolēniem noteikti izvēlēsies savu nākotni saistīt ar ķīmijas jomu.

5.klases meitenēm patika iejusties ķīmiķa ādā, bet visinteresantāk bija praktiski darboties ar vielām, pagatavot savu vannas bumbu.

4. klase saprata, ko dara ķīmiķi. Ļoti patika jaukt dažādas vielas un galarezultātā redzēt katra paštaisītu vannas bumbu. Skolēni mēģinās mājās gatavot tādas bumbas. Šī var būt jauka Ziemassvētku dāvana gatavota pašu rokām.

3. klasei nodarbība patika un aizrāva. Zina, ka ķīmiķiem daudz jāmācās, jābūt pacietīgiem, uzmanīgiem, ķīmijas pasaule ir interesanta, vēlas apmeklēt vairākas reizes pasākumu.

Ķīmijas pasākumu skolēniem organizējām, lai rosinātu viņu interesi par ķīmiju, inovācijām, kā arī lai veicinātu skolēnu ievirzi uz karjeras iespējām ķīmijas jomā. Tā bija reāla iespēja skolēniem darbnīcā izmēģināt, vai tas man patīk un interesē, vai tās ir zināšanas, prasmes un iemaņas, ko es vēlos nākotnē pilnveidot un attīstīt. Pasākums ļāva reizē darīt un mācīties.

Pasākumu izdevumus atmaksāja no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Informācija: Karjeras projekta koordinatore Aknīstes vidusskolā Skaidrīte Jasāne