AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Teritoriju izmantošana

Aknīstes teritorija:

 1. Pielikums (apbūves noteikumi),
 2. Pielikums (Aknīstes pilsētas karte),
 3. Pielikums ( Aknīstes lauku teritorijas karte),
 4. Pielikums (aizsargjoslu karte),
 5. Pielikums (inženierkomunikāciju karte)

Asares teritorija:

 1. Pielikums (apbūves noteikumu grozījumi), 
 2. Pielikums ,Ancenes ciema plānotā (atļautā) izmantošana
 3. Pielikums (Asares karte),
 4. Pielikums (pagasta teritorijas karte) 

Gārsenes teritorija:

  Gārsenes pagasta teritorijas plānojums 2008-2020.gads

 1. Pielikums(apbūves noteikumi),
 2. Pielikums(perspektīvās izmantošanas karte)