AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Plānošanas dokumenti

Aknīstes novada pašvaldības Investīciju plāns 2020.-2021.

Par Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam izstrādes uzsākšanu

 Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam  izstrādes uzsākšanu

 Aknīstes novada pašvaldības autoceļu saraksts pa noeiktām uzturēšanas klasēm (2020. gads)

Aknīstes novada Aknīstes pagasta pašvaldības autoceļu saraksts ar noteiktam uzturēšanas klasēm.

Aknīstes novada Asares pagasta pašvaldības autoceļu saraksts ar noteiktam uzturēšanas klasēm.

Aknīstes novada Gārsenes pagasta pašvaldības autoceļu saraksts ar noteiktam uzturēšanas klasēm.

Aknīstes novada pašvaldības Enerģētikas Rīcības plāna 2018.-2025.gadam investīciju projekti

Par Aknīstes novada Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju plānojuma 2006. gada -2018. gadam darbības termiņa pagarināšanu

Aknīstes novada pašvaldības Investīciju plāns 2018.-2020.

Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāns 2017.-2019.

Aknīstes novada Attīstības programmas 2014. - 2020.gadam Rīcības plāna 2016.- 2020.gadam

UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS par Aknīstes novada attīstības programmas  2014. - 2020.gadam ieviešanu 

 Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāna izpilde 2015.-2017.

 Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāns 2016.-2018

Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāna 2014.-2016. izpilde

Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāns 2015.-2017.

Rīcības plāns 2015.-2020.

Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāns 2014.-2016.

 Aknīstes novada Attīstības programma 2014. – 2020. gadam 1. daļa (esošā situācija)

 Aknīstes novada Attīstības programma 2014. – 2020. gadam 2. daļa

  Pārskats par Aknīstes novada Attīstības programas 2014. – 2020. gadam uni lgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

 Lēmums par Asares teritorijas plānojuma izstrādes termiņa pagarinājumu 

Lēmumi  par stratēģijas un attīstības programmas apstiprināšanu