AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte

 Publiskā informācija par Pirmsskolas izglītības iestādi "Bitīte" (avots: Valsts izglītības informācijas sistēma)

Adrese: Skolas ielā 16 A, Aknīste, LV- 5208
Vadītāja: Rima Bludze,

Metodiķe: Sandra Plikša

Telefons: 5236603, mob.tār.28623438

e-pasts: pii_bitite@inbox.l

 

Iestādes sāka darboties 1985. gadā.

Strādājam pēc Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas kods 01011111, kuru licencējusi IZM 12.01.2011.
Darbojas 5 grupas ar latviešu mācību valodu, kuras apmeklē 82 bērni no 1,5 līdz 7 gadiem.
Mācību procesu nodrošina 10 pirmsskolas skolotājas, mūzikas un sporta skolotāja, logopēde. Iestādes sekmīgu darbību palīdz nodrošināt 11 tehniskā personāla darbinieki un saimniecības daļas vadītāja.
Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē tiek organizēti pārdomāti un jautri pasākumi. Organizējam sporta pasākumus gan bērniem, gan bērniem kopā ar vecākiem. Iestudējam dažādas teātra izrādes, kurās piedalās arī vecāki būdami gan kā aktieri, gan skatītāji. Organizējam Miķeļdienas, Lieldienas, Meteņus un citus pasākumus, kuros bērni iepazīstas ar tautas tradīcijām, ticējumiem un rituāliem. Sešgadīgajiem bērniem ir iespēja apgūt pirmās iemaņas angļu valodā, kā arī apgūt Džimbas drošības programmu.

Iestādē ir iegādāts jauns sporta inventārs un katru gadu tiek papildināts metodiskais materiāls dažādu iemaņu un prasmju apguvei. Grupās ir modernas, bērniem atbilstošas mēbeles, galdi un krēsli, jaunas gultas un gultas veļa. Daļēji ir nomainīti garderobes skapīši bērniem. Katra grupa ir nodrošināta ar datoru un internetu. Grupas ir sadalītas interešu centros, kuros bērni var darboties atkarībā no savas izvēles.

Tā kā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte” izmanto tikai vienu ēkas korpusu, tad otrajā korpusā ir bibliotēka un mākslas skola. Pirmskolēniem ir iespēja apmeklēt gan bibliotēku, gan pilnveidot savas mākslinieciskās dotības mākslas skolā. Esam iekļāvušies atbalsta programmā „Skolas piens” un ,,Augļi un dārzeņi”, katrs bērns vienreiz dienā saņem bezmaksas krūzīti piena un ābolus. Ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē nodrošina SIA ,,Kalniņā”. Ēdināšanas izmaksas bērniem pilnībā sedz pašvaldība.

2017.gadā realizējot projektu ,,Veidosim nākotni bērniem”, tika izveidots rotaļu laukums bērniem.

2018.gadā iestādes teritorijā tika atjaunoti celiņu segumi un daļā teritorijas veikti labiekārtošanas darbi.

2019.gadā notika energoefektīva apgaismojuma ierīkošana visā iestādes teritorijā.

Mums ir :

  • labvēlīga, saprotoša attieksme,
  • attīstoša, gaumīga vide,
  • pedagogi, kuri uz katru bērnu skatās ar mīlestību, cerībām un cieņu,
  • garšīgi ēdieni.

Aknīstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums. 2020. gads

Aknīstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums. 2019. gads

Aknīstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums. 2018. gads

 

3 gadīgie bērni apgūst praktiskās iemaņas

Šodien par kārtību grupā rūpējas Krišjānis, tikmēr pārējie aizrautīgi spēlē galda spēles.

 

Pat divatā nav vienkārši salikt attēlu no gabaliņiem.

Mūs rudenī jau gaida skola, tādēļ spēlēm laika atliek arvien mazāk.

Piecgadīgie un sešgadīgie bērni piedalās rajona sporta sacensībās. Arī Janča mamma devusies palīgā.

Smilšukastē katrs domā un stāsta savu pasaku, mācās klausīties un sadarboties.

Ekskursijā aitu fermā.

Dzejoļu konkursā piedalās gan lieli, gan mazi.