Aicinājums pieteikties pieredzes apmaiņas braucieniem uz saimniecībām

Aicinājums pieteikties pieredzes apmaiņas braucieniem uz saimniecībām

Apmeklējuma tēma: Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana

Grupas Nr. LLKC04Jp07-L

programma