Pēdējā skolas diena Aknīstes vidusskolā

Pēdējā skolas diena Aknīstes vidusskolā

31.maijā plkst.9:00 Aknīstes vidusskolas pagalmā pulcējās

1.-8.klašu un 10.-11.klašu  skolēni un skolotāji.

Skolas direktors J.Ķipāns un direktora vietniece izglītības jomā G.Ozoliņa ar pateicības rakstiem uzteica skolēnus par labiem sasniegumiem mācībās,  mācību olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Arī skolotāji saņēma pateicības par ieguldīto darbu 2010./2011.mācību gadā.

Saite uz sasniegumiem 2010./2011.m.g.

Direktora vietnieks audzināšanas jomā A. Ielejs sveica 1.-3.vietu ieguvējus makulatūras vākšanas kampaņā "Izglāb koku". Ražīgākie makulatūras vākšanā bija 5., 4. un 7.klases skolēni. Kopā Aknīstes vidusskolā šī mācību gada laikā tika savāktas un nodotas  5.7 tonnas makulatūras.

Foto galerija no pasākuma

Paldies  visiem skolēniem un skolotājiem, kuri spodrināja Aknīstes vidusskolas vārdu.

Ar 1.jūniju sākas vasaras brīvlaiks. Jauku atpūtu un tiksimies 1.septembrī!