Paziņojums PII "Bitīte" bērnu vecākiem

Paziņojums PII "Bitīte" bērnu vecākiem

Lai Aknīstes novadā nodrošinātu ērtu un pieejamu pirmsskolas izglītības pakalpojumu, jūnijā un.augustā darbosies Anīstes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”

Lai pieteiktu bērnu pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai vasaras periodā, vecākiem jāinformē bērnudarza vadība līdz šī gada 29.maijam.

Maksa par uzturēšanos bērnudārzā vasaras periodā ir noteikta pamatojoties uz – bērniem vecumā no viena līdz trīs gadiem – 1.73 EUR, savukārt bērniem vecumā no četriem līdz septiņiem gadiem – 1.95 EUR dienā. Apmaksa kārtējā mēneša beigās par faktiski apmeklētajām dienām.

Plašāka informācija par pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu vasaras periodā pieejama PII “Bitīte”, mob. 28623438, epasts: pii_bitite@inbox.lv.

Lai skaista, saulaina, priecīga un droša vasara!