Paziņojums par vieglās automašīnas izsoli

Paziņojums par vieglās automašīnas izsoli

 

PAZIŅOJUMS
par kustamās mantas (vieglās automašīnas) izsoli.
 
 
2011.gada 24.oktobrī plkst. 11.00 Aknīstes novada pašvaldības domes ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā atkārtoti tiek rīkota mutiska izsole (ar augšupejošu soli) kurā tiks pārdota Aknīstes novada pašvaldības vieglā automašīna VW SHARAN, valsts Nr. FM 8602, izlaiduma gads 1996.
Automašīnas atkārtotās izsoles sākumcena ir noteikta Ls 962,00.
Izsoles dalībnieki var reģistrēties līdz 2011.gada 21.oktobrim plkst.17.00 Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas iela 7, Aknīste , Aknīstes novads, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu Ls 10,00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas.
Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā reģistrācijas  Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas konta Nr. LV82 UNLA 0009 0121 3003 7, bankas kods UNLALV2X.
Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju
par atsavināmo kustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā no 2011.gada 4.oktobra līdz 2011. gada 21.oktobrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, trešdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00. Tālrunis uzziņām: 28685224.