Paziņojums Aknīstes PII "Bitīte" bērnu vecākiem

Paziņojums Aknīstes PII "Bitīte" bērnu vecākiem

Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” ar 1. septembri atsāks bērnu uzņemšanu.

Bērniem, kuri apmeklēs PII "Bitīte", līdz 2.septembrim PII "Bitīte" vadītājai jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli .
 
Atgādinājums vecākiem, kuriem ir parāds par bērna ēdināšanu iepriekšējā periodā. Lūgums samaksāt līdz šī gada 1. septembrim.