AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija

Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija

(apstiprināta 17.02.2010. domes sēdē (prot. Nr.3, 12.#);
groz. 27.04.2011. domes sēdē (prot. Nr.6, 23.#);
groz. 25.01.2012. domes sēdē (prot. Nr.1, 13.#);
groz. 24.07.2013. domes sēdē (prot. Nr.11, 14.#);
groz. 27.08.2014. domes sēdē (prot. Nr.14, 17.#);
groz. 28.06.2017. domes sēdē (prot. Nr.12, 16.#);
groz. 25.10.2017. domes sēdē (prot.Nr.17, 18.#);
groz.24.01.2018. domes sēdē (prot.Nr.1, 26.#))

Ilze Ieleja  
Kristaps Žubeckis  
Jānis Gavars  
Antra Aldiņa