AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldības likums

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009.GADA 1. JŪLIJA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1 
 "AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS" ( konsolidētā versija)