AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Iedzīvotāju tikšanās ar deputātiem (atcelta)

Atcelta 28. decembrī  plkst. 18.00 Aknīstes novada domes zālē tikšanās Aknīstes novada iedzīvotājiem ar  novada deputātiem un domes speciālistiem.Pamatojums- Ziemassvētku pasākumi novadā un skolās.

SIA "Aknīstes pakalpojumiem" jauns autobuss

15. novembrī SIA "Aknīstes pakalpojumi" iepirkuma rezultātā iegādājās jaunu "IVECO" autobusu. Busam ir 19 sēdvietas. Lai veiksmīgs ceļavējš!

Darba laiki pirmssvētku dienā- 17. novembrī

Aknīstes novada pašvaldība un pārvaldes 8.00-14.00 bez pusdienas pārtraukuma V.Ancīša Aknīstes bibliotēka 10.00-15.00 PII'Bitīte" 8.00- 16.00 Saīsināts darba laiks visās novada skolās.

PAZIŅOJUMS par kustamās mantas (vieglās automašīnas) izsoli

2011.gada 21.novembrī plkst. 11.00 Aknīstes novada pašvaldības domes ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā atkārtoti tiek rīkota mutiska izsole (ar augšupejošu soli) kurā tiks pārdota ...

Aicinājums pieteikt apbalvošanai 18. novembrī

NOLIKUMS Par apbalvošanu ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī

Par LEADER programmas atbalstīto projektu pabeigšanu

Aknīstes novada pašvaldība 2010.gadā biedrības „Lauku partnerība Sēlija” organizētajā 4.ass „LEADER pieejas īstenošana” pasākuma 413.„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves ...

Paziņojums par vieglās automašīnas izsoli

PAZIŅOJUMS par kustamās mantas (vieglās automašīnas) izsoli. 2011.gada 24.oktobrī plkst. 11.00 Aknīstes novada pašvaldības domes ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā atkārtoti tiek rīkota ...

Skaidrojums par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Asarē

Skaidrojums par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Asarē

11. saeimas vēlēšanu rezultāti Aknīstes novadā

11. saeimas vēlēšanu rezultāti Aknīstes novadā

Sestdien, 17. septembrī 11. Saeimas vēlēšanas

Centrālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz 23.jūlija tautas nobalsošanas par 10.Saeimas atlaišanu rezultātiem, ir noteikusi, ka 2011.gada 17.septembrī notiks 11.Saeimas vēlēšanas.

PAZIŅOJUMS par kustamās mantas (cirsmas) izsoli

2011.gada 26.septembrī plkst. 11.00 Aknīstes novada pašvaldības domes ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā notiks mutiska izsole (ar augšupejošu soli) kurā tiks pārdota Aknīstes novada paš...

PAZIŅOJUMS par kustamās mantas (vieglās automašīnas) izsoli

2011.gada 22.septembrī plkst. 11.00 Aknīstes novada pašvaldības domes ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē,  Aknīstes novadā notiks mutiska izsole (ar augšupejošu soli) kurā tiks pārdota Aknīstes novada pašvaldī...