AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

31.03.2011. domes ārkārtas sēde

31. martā plkst. 16.30 Aknīstes novada domes ārkārtas sēde Darba kārtībā: Par Aknīstes novada pašvaldības domes 23.03.2011. lēmuma "Par SIA "Aknīstes pakalpojumi" valdes locekļa ievēlēšanu&...

Pašvaldības darbinieku arodbiedrības sapulce

Pirmdien, 21.martā plkst. 13.30 Aknīstes novada domes zālē PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU ARODBIEDRĪBAS KOPSAPULCE. Lapni aicināti!

Aicinājums aizpildīt anketas

APTAUJAS ANKETA AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJIEM APTAUJAS ANKETA AKNĪSTES NOVADA UZŅĒMĒJIEM  Atbildes sūtīt uz  e- pastu akniste@akniste.lv  vai iemest Aknīstes novada domes aptaujas ...

11.martā deputātu un pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem

11.martā plkst. 18.00 Aknīstes novada administrācijas ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē  notiks domes deputātu, pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem. Būsim pateicīgi, ja iesniegsiet savus jautājumus atsū...

Zemgalē izveidots un darbojas Latvijā pirmais reģionālais ģeoportāls

Lai nodrošinātu reģiona iedzīvotājiem un uzņēmējiem ģeotelpiskās informācijas pieejamību Zemgales plānošanas reģions (ZPR), ir izveidojis reģionālo ģeoportālu un industriālo teritoriju datu ...

Aicina darbā elektriķi

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā elektriķi. Prasības: atbilstoša izglītība, vēlama darba pieredze profesijā, autovadītāja apliecība( "B" kategorija). Motivācijas vēstuli, CV un izglī...

Iedzīvotājus pieņems būvvaldes speciālists

Katra mēneša pirmajā otrdienā 5.04,3.05, 7.06, 5.07.. domē pieņems Krustpils novada būvvaldes speciālisti.

Aicinājums pieteikties dalībai darba grupā

Aknīstes novada pašvaldība uzsāk attīstības  plānošanu – Aknīstes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrā...

Par LEADER programmas atbalstīto projektu īstenošanu

2011.gada 16.februārī Aknīstes novada pašvaldība 2010.gadā biedrības „Lauku partnerība Sēlija” organizētajā 4.ass „LEADER pieejas īstenošana” pasākuma 413.„Lauku ekonomikas dažādošana ...

Par tranzītielu rekonstrukciju Aknīstes pilsētā

Īstenojot projektu „Augšzemes un Skolas ielu rekonstrukcija (t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā” (identifikācijas nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020), Krustpils novada būvvaldē 2010.gada decembrī saskaņotas  izmaiņas ...

Pašvaldībā pieņemti darbā jauni speciālisti

Aknīstes novada pašvaldība uzsākusi Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada  pašvaldībai” (identifikācijas numurs 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/079/032) īstenošanu. Projekta  ...

Informatīvais ziņojums par SIA „Servo Zemgale”

Aknīstes novada pašvaldības no 06.12.2010. - 30.12.2010. izsludinātajā konsultatīvajā  publiskajā apspriešanā viedokli par būvniecības ieceri būvēt biomasas koģenerācijas staciju ar elektrisko jaudu 1,0 MW un siltumenerģijas jaudu 2,2 ...