AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Kampaņā “Tīrai Latvijai” skolēnus iesaistīs makulatūras vākšanā, saudzējot dabas resursus un veicinot atkritumu šķirošanu

Ir uzsākta dalībnieku pieteikšanās Latvijas plašākajai vides izglītības un otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai”. Kampaņa ik gadu apvieno simtiem Latvijas izglītības iestāžu, lai ne tikai aicinātu bērnus un jauniešus sacensties makulatūras vākšanā, bet arī sniegtu nozīmīgu ieguldījumu atkritumu šķirošanas kultūras attīstīšanā.

Uzsāk izlietoto bateriju vākšanas kampaņu “Tīrai Latvijai”

Skaidrojot izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, “Zaļā josta” izsludina ikgadējo kampaņu “Tīrai Latvijai”. Kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem un vides saudzēšanas jautājumiem.

LPKS Aknīste informē

LPKS Aknīste informē

Audžuģimeņu un adoptētāju apmācības

audžuģimeņu un adoptētāju apmācības.

SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē

Šī gada 14. oktobrī plānota dzeramā ūdens sistēmas dezinfekcija Aknīstē un Gārsenē.

Karjeras nedēļas -2019 pasākumi Aknīstes vidusskolā

Karjeras nedēļa 2019 Aknīstes vidusskolā 14.10.-18.10 “Mana nākotnes profesija”. Uz tikšanām tiek uzaicināti īsti savas jomas profesionāļi, ar viņu profesiju izvēles stāstiem, stereotipiem, dažādiem āķīgiem jautājumiem un radošiem uzdevumiem. Profesionāļi motivēs skolēnus pēc profesionālās un augstākās izglītības iegūšanas atgriezties Aknīstes novadā un realizēt inovatīvas, drosmīgas idejas.

Par Atvērto durvju dienu organizēšanu personām ar invaliditāti

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 2017. gadā aizsāka un veiksmīgi īsteno pasākumu “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos”.

Susējas skolas salidojums

Susējas pamatskola pastāvēja no 1842. līdz 1965.gadam. 2019.gada 5.oktobrī Aknīstē, kafejnīcā "Liepas", notika 1.Susējas pamatskolas salidojums, kurā piedalījās 39 bijušie skolas audzēkņi un skolotāji. Uz salidojumu bija ieradušies bijušie skolas skolēni un skolotāji, kas tagad dzīvo Jelgavā, Brocēnos, Rīgā, Salaspilī, Eglainē, Jēkabpilī, Zasā, Gārsenē, Dunavā, Aronā, Ogrē, Aizkrauklē un Aknīstē.

Aicinājums izvirzīt kandidātus apbalvošanai 18.novembrī

Aicinājums izvirzīt kandidātus apbalvošanai 18.novembrī

Plogging kustība Aknīstes novadā

4. oktobrī Aknīstē, Sēļu parkā (Skolas ielā 3a), plkst. 10.00 tika dots starts astotajam Plogging skrējienam, kurā piedalījās Aknīstes novada iedzīvotāji un Aknīstes vidusskolas 5.,6.,7.un 8. klašu skolēni.

Apsveikums skolotāju dienā

Apsveikums skolotāju dienā

Izstrādāti ekspluatācijas noteikumi Vecmuižas, Zuju ezeram un apsaimniekošanas plāns Dienvidsusējai. Publiskā apspriešana.

Aknīstes novada pašvaldība ir piesaistījusi Valsts Zivju fonda 2019. gada projektu konkursa līdzekļus zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Vecmuižas un Zuju ezeram, kā arī apsaimniekošanas plānu Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā.