AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Informācija vecākiem

Informācija vecākiem.

Informācija no Aknīstes novada pašvaldības

Informācija no Aknīstes novada pašvaldības

Skolotāji apgūst zināšanas jaunajā izglītības saturā Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte".

5. augustā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte” Aknīstes bibliotēkas telpās organizēja kursus ,,Brīvdabas pedagoģija jeb kompetenču un pieredzes apgūšana un pielāgošana jēgpilnā darbībā”, kurus apmeklēja 32 pirmsskolas un sākumskolas skolotāji no Aknīstes vidusskolas, Salas, Ilūkstes, Krāslavas un Rubeņu pirmsskolu izglītības iestādēm, kā arī mūsu izglītības iestādes skolotājas.

Aknīstes novada pašvaldības policija ziņo

Pēdējo 2 nedēļu laikā Aknīstes novada pašvaldības policijā saņemti vairāki Aknīstes novada iedzīvotāju zvani par to, ka atsevišķi mūsu novada iedzīvotāji nerūpējas par sev piederošajiem mājdzīvniekiem - suņiem.

V. Ancīša bibliotēkā skatāma Silvijas Koniševskas pērlīšu gleznu izstāde

V. Ancīša bibliotēkā skatāma Silvijas Koniševskas pērlīšu gleznu izstāde

Gārsenes pilī laikmetīgās mākslas izstāde.

Gārsenes pilī laikmetīgās mākslas izstāde.

Piemiņas akmens Gārsenes censoņiem atklāšana un Alberta Kreņevska grāmatas atvēršanas pasākums

Piemiņas akmens Gārsenes censoņiem atklāšana un Alberta Kreņevska grāmatas atvēršanas pasākums

Piena lopkopji un liellopu audzētāji saņems ārkārtas atbalstu

Piena lopkopji un liellopu audzētāji saņems ārkārtas atbalstu

Aknīstes novada “ Vilkapurvos” tiek uzsākts un tiek īstenots ELFLA atbalstīts projekts Nr. 19-05-AL24-A019.2101-000007 ZĀĻU UN PIRTS SALAS izveide Sēļijā.

Aknīstes novada “ Vilkapurvos” tiek uzsākts un tiek īstenots ELFLA atbalstīts projekts Nr. 19-05-AL24-A019.2101-000007 ZĀĻU UN PIRTS SALAS izveide Sēļijā. Projekts īstenots ar mērķi izvedot pirts pakalpojumu piedāvājumu.

Septītais festivāls “Sansusī” – Aknīstē un pagalmos visā Latvijā

Septītais festivāls “Sansusī” Aknīstē šogad notiks no 7. līdz 9. augustam. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojums pandēmijas Covid-19 dēļ, šogad festivālu klātienē varēs baudīt ierobežots skaits apmeklētāju, vienlaikus festivāla robežas būs neierobežoti paplašinātas ar tiešraidēm digitālajā vidē.

Aknīstes novada pašvaldība pārdod cirsmas pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

“Meži”,Aknīstes pag.,Aknīstes novads: 1,12 ha (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 410,89 m3., 0,83 ha (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 289,97 m3, 0,76 ha (kailcirte) izcērtamās koksnes krāja 98,91 m3, 2,79 ha (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 771,03 m3, 1,89 ha (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 491,42 m3,

Informācija vecākiem, kuru bērni augustā apmeklēs PII "Bitīte"

Informācija vecākiem, kuru bērni augustā apmeklēs PII "Bitīte"