AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Par LEADER programmas atbalstīto projektu īstenošanu

2011.gada 16.februārī Aknīstes novada pašvaldība 2010.gadā biedrības „Lauku partnerība Sēlija” organizētajā 4.ass „LEADER pieejas īstenošana” pasākuma 413.„Lauku ekonomikas dažādošana ...

Par tranzītielu rekonstrukciju Aknīstes pilsētā

Īstenojot projektu „Augšzemes un Skolas ielu rekonstrukcija (t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā” (identifikācijas nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020), Krustpils novada būvvaldē 2010.gada decembrī saskaņotas  izmaiņas ...

Pašvaldībā pieņemti darbā jauni speciālisti

Aknīstes novada pašvaldība uzsākusi Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada  pašvaldībai” (identifikācijas numurs 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/079/032) īstenošanu. Projekta  ...

Informatīvais ziņojums par SIA „Servo Zemgale”

Aknīstes novada pašvaldības no 06.12.2010. - 30.12.2010. izsludinātajā konsultatīvajā  publiskajā apspriešanā viedokli par būvniecības ieceri būvēt biomasas koģenerācijas staciju ar elektrisko jaudu 1,0 MW un siltumenerģijas jaudu 2,2 ...

14.01.2011. uzklausīšanas sanāksme par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

2011.gada 14.janvārī plkst.11-00 Aknīstes novada Gārsenes pagasta „Akācijas” Gārsenes pagasta pārvaldes telpā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) rīkos uzklausīšanas sanāksmi par ...

Paziņojums par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” tarifa projektu

Paziņojums par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” tarifa projektu

Top Aknīstes novada ģerbonis.

Top Aknīstes novada ģerbonis.

2010. gada 17. novembrī Aknīste novadā apbalvotie labākie darba darītāji.

2010. gada 17. novembrī Aknīste novadā apbalvotie labākie darba darītāji.

Parakstīta vienošanās par tranzītielu rekonstrukciju Aknīstes pilsētā

Parakstīta vienošanās par tranzītielu rekonstrukciju Aknīstes pilsētā

Aknīstes novada vēlēšanu komisija

Aknīstes novada vēlēšanu komisija

Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem

Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem

Deputāti aicina iedzīvotājus uz tikšanos

Deputāti aicina iedzīvotājus uz tikšanos