AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Augšzemes iela 36, dzīvoklis Nr.7, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 900 9242, ar platību 62,5 m2, kas sastāv no 625/3995 kopīpašuma domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpaš...

Aknīstē dzīvojamā māja jaunā veidolā

Aknīstē renovēta pašvaldības dzīvojamā māja Augšzemes ielā 19.

Aknīstes novada pārstāvji Latvijas Valsts prezidenta svinīgā pieņemšanā

Valsts prezidents pateicas uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem par ieguldījumu valsts attīstībā. No labās. 1. SIA "Indāres" valdes loceklis Modris Porietis; 2. Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis; Aknī...

Aknīstē tiekas Sēlijas apvienības novadu vadītāji

9.novembrī Aknīstē notika informatīvs seminārs, kurā piedalījās Sēlijas apvienības novadu vadītāji, Viesītes novada jauniešu lietu speciāliste,Aknīstes novada kultūras darbinieces un Lietuvas politikas pētniecī...

Informācija pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem

Aknīstes novada domes sēdē šī gada 28.septembrī tika veikti grozījumi 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stā...

Nekustamā īpašuma "Kraujas 2"-10, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, otrā izsole

Otrā izsole nekustamajam īpašumam "Kraujas 2"-10, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. Skatīt

Aknīstes novada pašvaldība aicina izvirzīt kandidātus apbalvošanai valsts svētkos

NOLIKUMS Par apbalvošanu ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī 1. Pašvaldības apbalvojums – Atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā var tikt ...

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

1. Augšzemes iela 22, dzīvoklis Nr.3, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56059000031, ar platību 46,6 m2, kas sastāv no 481/1334 kopīpašuma domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpaš...

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties darbā tūrisma darba vadītāju

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties darbā tūrisma darba vadītāju (1 slodze, uz nenoteiktu laiku) Prasības kandidātiem: · Augstākā izglītība, · Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz divu ...

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Izsoles noteikumi 1. Augšzemes iela 55, dzīvoklis Nr.2, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 900 0027, ar platību 37 m2, kas sastāv no 370/2802 kopīpašuma domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā ī...

Aknīstes novada domē atklāts Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Aknīstes novadā 2016.gada 16.maijā Aknīstes novada pašvaldības ēkas 1.stāva 1.kabinetā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, atklāts

Atcelta tikšanās ar deputātiem Asarē un Ancenē

Asares pagasta iedzīvotāju ievērībai ATCELTS! 2016. gada 11. maijā no pl. 15. 00 ASARES pagasta pārvaldes telpās, no pl. 16. 00 ANCENĒ (skolas zālē) Aknīstes novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas deputā...