AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Informācija Aknīstes pagasta un pilsētas teritoriju pašvaldības zemes nomniekiem

Cienījamie Aknīstes pagasta un pilsētas teritoriju pašvaldības zemes nomnieki! Daudziem tuvojas beigām 2007.-2009.gadā un 2011.gadā noslēgto zemes nomas līgumu termiņi. Lūdzu iesniegt iesniegumus par zemes nomas termiņu ...

Aknīstes novada pašvaldība projekta ietvaros saņem jaunu specializēto autotransportu

Kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai tika iegādāts specializētais autotransports Īstenošanas laiks: 19.10.2016-15.05.2017. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu un palielinātu pieejamo pakalpojumu klāstu novada iedzīvotājiem, ir ī...

3. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu saraksti Aknīstes novadā

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"- "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 1. Normunds Zariņš 2. Gita Zavadska 3. Kalvis Dūna 4. Lilita Smoča 5. Dzintars Mežaraups 6. Sanita Goldberga 7. Aivars Čūrišķis 8. Jānis ...

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Izsoles noteikumi Liepu iela 8B, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0030, kopējā platībā 3620 m2. Nekustamā īpašuma (Zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 2680,77 (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro 77 ...

2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātu saraksti Aknīstes novadā

Aknīstes novads 2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldī...

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA DARBĀ SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM (1 amata vieta, uz nenoteiktu laiku) Prasības pretendentiem - otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītī...

Pieteikšanās pagarināta. Aknīstes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Aknīstes, Asares un Gārsenes iecirkņos

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju: tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir: · ...

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 2017.gada 14. līdz 24.aprīlim. Kur jāiesniedz kandidātu saraksti? ...

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 2017.gada 14. līdz 24.aprīlim. Kur jāiesniedz kandidātu saraksti? ...

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā (viena likme uz nenoteiktu laiku) valdes locekli jaunveidojamā SIA “Gārsenes pils” “Labieši” Gārsenes pagasts, Aknīstes novads

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā (viena likme uz nenoteiktu laiku) valdes locekli jaunveidojamā SIA “Gārsenes pils” “Labieši” Gārsenes pagasts, Aknīstes novads. Prasības pretendentiem: augstākā izglī...

Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod trešās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: 1. Augšzemes iela 36, dzīvoklis Nr.7, Aknīste, Aknīstes ...

Aknīstes VSAC aicina darbā lietvedi uz pilnu amata slodzi

Aknīstes VSAC aicina darbā lietvedi uz pilnu amata slodzi. Prasības pretendentiem (-ēm): 1. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, krievu valoda - runāt, rakstīt, lasīt, angļu- sarunvalodas līmenī. 2. Labas datora ...