AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Informācija Barikāžu dalībniekiem.

Aknīstes novada pašvaldība 2020. gada 23.janvārī organizē braucienu uz Rīgu, Barikāžu muzeju, lai saņemtu BARIKĀŽU DALĪBNIEKA apliecību. Līdzi jāņem pase vai ID karte un Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes dokuments. Izbraukšana 23. janvāri plkst. 8.00 no Aknīstes novada domes. Braucienam dalību pieteikt līdz 20.janvārim personīgi Lāsmai vai mob. 26457960.

Informācija lauksaimniekiem.

Februāra beigās LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē pamatapmācības 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības lietotāju apliecību iegūšanai.

Gada nogalē paveikti nozīmīgi darbi.

Decembra mēnesī Aknīstes novadā tika paveikti vērienīgi remontu darbi. No pašvaldības budžeta līdzekļiem tika izremontēta Gārsenes kultūras nama priekštelpa un gaitenis Gārsenes pilī.

Apsveikums Ziemassvētkos

Apsveikums Ziemassvētkos.

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamos īpašumus

1. Dzīvoklis Miera iela 1-11, Aknīste, Aknīstes novads, . 2. Zemi ar daudzdzīvokļu māju “Silmači-1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā. 3. Zemes gabalu Lauku ielā 2D, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Apsveikums Ziemassvētkos

Apsveikums Ziemassvētkos.

Pirmdien notiks iknedēļas tirgus Aknīstē

Pirmdien notiks iknedēļas tirgus Aknīstē.

Izskanējis labdarības koncerts Aknīstes novadā

Koncerta laikā tika ziedoti 315.96 eur.Šie līdzekļi tiks novirzīti ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu atbalstam.

Pasākumā “Award dalībnieki – var!” pasniegti starptautiski apbalvojumi

2019. gada 29.novembrī VEF Kultūras pilī notika Valsts izglītības satura centra organizētais Latvijas valsts simtgades pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” pasākums “Award dalībnieki – var!”. Tā ietvaros 103 jaunieši no 22 dažādām Latvijas “Award” vienībām saņēma Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.

Ziemassvētku egles iedegšana Aknīstē

Ziemassvētku egles iedegšana Aknīstē

Elektronisko un elektrisko atkritumu savākšana bez maksas

Aknīstes novada pašvaldība sadarbībā ar www.elektropunkts.lv organizē akciju. Līdz šī gada 18. decembrim Aknīstes novadā tiks nodrošināta iespēja bez maksas atbrīvoties no nolietotās elektrotehnikas.

Lekcija pieagušajiem

Lekcija pieagušajiem "Kā runāt ar savu bērnu par seksuālo un reproduktīvo veselību"