AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Svecīšu vakari Aknīstes novada kapsētās

Svecīšu vakari Aknīstes novada kapsētās

Iedzīvotāju projektu konkurss 2019 noslēdzies

Iedzīvotāju iniciatīvu projekts 2019 ir noslēdzies mazliet vēlāk kā ierasts šajā projektu konkursā. Tehnisku iemeslu dēļ viens projekts tika pilnībā realizēts tikai šī gada augustā.

Zandartu ielaišana Aknīstes novada Vecmuižas un Zuju ezeros

Tuvāko nedēļu laikā Zuju ezerā tiks ielaisti 1000 zandartu mazuļi, bet Vecmuižas ezerā - 700. Zivju piegādātājs būs zivjaudzētava z/s „Skaldas” no Kuldīgas novada. Zivju ielaišana ir loģisks turpinājums pašvaldības aktivitātēm ezeru apsaimniekošanas jautājumos.

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē mācības lauku jauniešiem

Lai palīdzētu lauku jauniešiem apgūt uzņēmējdarbības prasmes un īstenot savas biznesa ieceres, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) piedāvā iespēju piedalīties bezmaksas mācībās kā arī konkursā jaunajiem uzņēmējiem “Laukiem būt!”. Aicināts ikviens 18 līdz 40 gadus vecs jaunietis gan ar jau esošu uzņēmējdarbības ideju, gan tie, kas meklē idejas un vēlas iegūt praktiskas iemaņas.

Apsveikums skolotāju dienā.

Apsveikums skolotāju dienā.

Svecīšu vakars Gārsenes kapsētā

Svecīšu vakars Gārsenes kapsētā

Aknīstes novada pašvaldība pārdod cirsmas pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

“Pāvulānu karjers,”kv. 2.,3.nogabals 0,93 ha platībā (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 155,63 m3; kv. 9.,11.nogabals 1,28 ha platībā (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 230,65 m3. “Pagasta meži”, Gārsenes pag. 5.kv. 6.,13.,14.nogabals, 2,75 ha platībā (kailcirte), izcērtamās koksnes krāja 746,59 m3;

SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē novada iedzīvotājus

SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē novada iedzīvotājus

Tikšanās ar Zemkopības ministru

Piektdien, 25.septembrī Aknīstes novada Gārsenes kultūras namā pulcējās apkātrtējo novadu zemnieki, uzņēmēji, lai tiktos ar zemkobības ministru Kasparu Gerhardu un uzzinātu par gaidāmajām izmaiņām nākamajā plānošanas periodā.

26.septembrī Aknīstē- Dienvidsusējas senielejas pilsētā tika dots starts rudens autofotoorientēšanās braucienam "Pierobeža 2020".

26.septembrī Aknīstē- Dienvidsusējas senielejas pilsētā tika dots starts rudens autofotoorientēšanās braucienam "Pierobeža 2020".

Gārsenes pilī aizvadīts iedvesmas seminārs – darbnīca “Ceļojums kopienu attīstībā”

Semināru organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar biedrību ”Latvijas Lauku forums”.

Godina kultūras darbiniekus

Atašienes Kultūras Namā " Annas Sāta" uz tradicionālo kultūras darbinieku dienu pulcējās vairāku novadu kultūras un bibliotēku darbinieki.