AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Aicinājums īpašniekiem sekot regulārai zāles pļaušanai

Aknīstes novada pašvaldības policija aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem regulāri pļaut zāli īpašuma esošajā teritorijā.

„Rūķīši” ciemojas Aknīstes vidusskolā

16.maijā pirmsskolas izglītības iestādes “Bītīte’’ sagatavošanas grupiņas ”Rūķīši” bērni kopā ar audzinātājām I.Mežaraupi un S.Vārslavāni ciemojās  Aknīstes vidusskolā.

Aknīstes vidusskolas jaunsargu sasniegumi

Aknīstes vidusskolas jaunsargu (instruktore Agnese Kalniņa) sasniegumi Jaunsardzes un informācijas centra organizētajā 4.novada nodaļas sporta nometnē 2019.gada 11.-12.maijā Zemgales vidusskolā

Godina ilggadējus kultūras darbiniekus

14.maijā Krustpils novada konferenču zālē tika svinēta ikgadējā novadu Kultūras darbinieku diena, kur paldies tika teikts ilggadējiem kultūras darbiniekiem.

SIA Aknīstes pakalpojumi informē

2019.gada 22.maijā Aknīstes novadā notiks dzeramā ūdens sistēmas dezinfekcija.

12.maijā -Starptautiskā māsu diena

Starptautiskās māsu dienas 2019 moto – “Māsu vadošā balss – Veselība visiem”

Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (meža zemi ar mežaudzi un purvu) Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals)

Pašvaldības projektu konkursa 2019 rezultāti

Pašvaldības projektu konkursa 2019 rezultāti

24.04.2019. plkst. 10.00 LPKS “Aknīste” kopsapulce

24.04.2019. plkst. 10.00 LPKS “Aknīste” kopsapulce Kopsapulces vieta: Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs. Darba kārtība: 1. Pilnsapulces atklāšana a. Sapulces vadītāja vēlēšanas; b. Protokolista ievēlēš...

Aknīstes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Aknīstes, Asares un Gārsenes iecirkņos

Aknīstes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Aknīstes (7 locekļi), Asares (5 locekļi) un Gārsenes (7 locekļi) iecirkņos Saskaņā ar Centrālās vē...

Paziņojums par kustamās mantas (automašīnas FORD TRANSIT) izsoli

2019.gada 09.aprīlī plkst.11.00 VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” tiek rīkota mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks pārdota slimnīcas īpašumā esošā automašīna FORD ...

Aknīstes novada pašvaldība uzsāk teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam izstrādi

2019. gada 27. februāra domes sēdē (lēmums Nr. 51, protokols Nr. 2, 9. §.) pieņemts lēmums, ka Aknīstes novada pašvaldība uzsāk teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam izstrādi. Teritorijas plānojums ir vietējās ...