AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Aknīstes vidusskolas lietvedības vasaras darba laiks

No 2019.gada 1.jūlija darba dienās no plkst. 8:00-14:00 ( bez pusdienu pārtraukuma)

Līgo svētkos skaistu un veselībai nekaitīgu ugunskuru.

Laiks ir kļuvis sausāks un siltāks. Dabā šobrīd ir izsludināts ugunsnedrošais periods. Mežos, purvos un ārpus speciāli uguni ierobežojošām vietām stingri aizliegts kurināt ugunskurus, izmest gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus viegli uzliesmojošus priekšmetus, kas var izraisīt ugunsnelaimi.

Sintijas Zaičenkovas otrā fotoizstāde “FOTOGRAFIJU SKAPIS” radošajā rezidencē "Debesjums"

Jaunietes Sintijas Zaičenkovas fotoizstāde “Fotogrāfiju skapis” tapusi pateicoties dalībai Edinburgas hercoga starptautiskajā jauniešu pašaudzināšanas programmā AWARD kā darba noslēguma atskaite.

Aicinājums iesniegt pieteikumus  jaunatnes iniciatīvas projektu konkursam.

Aicinājums iesniegt pieteikumus  jaunatnes iniciatīvas projektu konkursam.

Audzēkņu uzņemšana mūzikas skolā

5.jūnijā no 18:00 – 19:00 Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiālē (Skolas 1a) jaunu audzēkņu uzņemšana 2019./2020.m.g.

Radošo industriju tūrisma misiju konkursā Aknīste ir uzvarējusi Zemgales plānošanas reģionā

Aknīstē vēlme attīstīt radošās tūrisma industrijas.

Aknīstes bibliotēkā jūnijā ceturtdienās

Aknīstes bibliotēkā katru ceturtdienu jūnijā plkst. 11.00 BĒRNU RĪTI, VASARAS RAIBUMIŅI

Kino trešdienas Aknīstes bibliotēkā

Aknīstes bibliotēkā vasaras brīvlaikā trešdienās plkst. 11.00 filmas uz lielā ekrāna

Sertificēta fizioterapeita pakalpojumi

Sākot ar šī gada 16. jūniju Aknīstes VSAC piedāvā Sertificēta fizioterapeita pakalpojumus. Pieteikšanās un sīkāka informācija tel. 65237792 (no plkst.8.00-16.00) vai 29609900 Madara Gadzāne

Aicinājums īpašniekiem sekot regulārai zāles pļaušanai

Aknīstes novada pašvaldības policija aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem regulāri pļaut zāli īpašuma esošajā teritorijā.

„Rūķīši” ciemojas Aknīstes vidusskolā

16.maijā pirmsskolas izglītības iestādes “Bītīte’’ sagatavošanas grupiņas ”Rūķīši” bērni kopā ar audzinātājām I.Mežaraupi un S.Vārslavāni ciemojās  Aknīstes vidusskolā.

Aknīstes vidusskolas jaunsargu sasniegumi

Aknīstes vidusskolas jaunsargu (instruktore Agnese Kalniņa) sasniegumi Jaunsardzes un informācijas centra organizētajā 4.novada nodaļas sporta nometnē 2019.gada 11.-12.maijā Zemgales vidusskolā