AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Piedāvā darbu kurinātājam

Piedāvā darbu kurinātājam (atbilsoša apliecība tiks ņemta vērā kā prioritāte) Asares pagasta Ancenes ciemā daudzdzīvokļu mājās.

Nekustamo īpašumu izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod trešās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus: 1) Zemes gabalu bez apbūves Lauku ielā 2B, Aknīstē, Aknī...

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem darbinieka prombūtnes laikā uz nepilnu darba laiku. Pretendentam nepieciešama sociālā darbinieka izglītība vai izziņa ...

Aknīstē tiekas Sēlijas apvienības dalībnieki

Septembra sākumā Aknīstē tikās pārstāvji no Sēlijas apvienības pašvaldībām, lai debatētu par kopīgu Sēlijas vērtību grāmatas izdošanu. Sēlijas novadu apvienī...

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā traktortehnikas vadītāju

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā: Traktortehnikas vadītāju (uz nenoteiktu, pilnu darba laiku) Darba pamatpienākumi: - Vadīt traktora tehniku; - Uzturēt traktoru un to iekārtas tehniskajā kārtībā. Prasības: ...

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā juriskonsultu

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā: JURISKONSULTU (uz noteiktu, pilnu darba laiku) Darba pamatpienākumi: - dalība lēmumu projektu sagatavošanā; - dalība novada saistošo noteikumu sagatavošanā; - dalī...

Par novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu

Novada domes sēdē 24.jūlijā deputāti skatīja jautājumu par vēlēšanu komisiju. Līdz šā gada 26.augustam iespējams pieteikties darbam vēlēšanu komisijā. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldī...

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā nekustamo īpašumu speciālistu

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā nekustamo īpašumu speciālistu uz nepilnu darba laiku 0,6 likmes. Prasības: izglītība attiecīgajā jomā, vēlama autovadītāja apliecība, darba pieredze tiks uzskatīta ...

Izsole nekustamajiem īpašumiem (dzīvokļiem)

Aknīstes novada pašvaldība pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus (dzīvokļus): 1. Augšzemes iela 30, dzīvoklis Nr.4, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra ...

Pateicība vēlētājiem

Vēlētāju apvienības „VIENOTI NOVADA IZAUGSMEI” vārdā pateicos visiem vēlētājiem par dāvāto uzticību. Paldies visiem tiem, kuri atrada laiku un iespēju atnākt uz vēlēš...

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas

2013. gada 19.jūniija Domes sēdē ar balsu vairākumu (6- par un 3- pret) par Aknīstes novada domes priekššedētāju tika ievēlēta Vija Dzene. Par neatbrīvoto novada Domes priekšsē...

Izsole zemes gabaliem Aknīstē

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus: 1. Zemes gabals bez apbūves Lauku ielā 2B, Aknīstē, Aknīstes ...