AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti Aknīstes novadā

Aknīstes novads (informācija no http://www.cvk.lv ) VIENOTI NOVADA IZAUGSMEI Par attīstītu novadu Mēs - savam novadam Vienotam novadam Aknīstes novads - statistika. Kandidātu skaits: 44 Sarakstu skaits: 4 Dzimums Vīrieši: 22 50.00 %

Latgale balso - Aknīstes novads

Raidījuma videosižets http://www.lrtv.lv/latgale-balso/aknistes-novads-81

Darba laiks novada Domē pirmssvētku dienās

Šī gada 30. aprīlī Aknīstes novada domes darba laiks no 8.00-15.00, pusdienas pārtraukums no 12.00-12.30 3. maijā Aknīstes novada domes darba laiks no 8.00-12.30 bez pusdienas pārtraukuma. 1. un 6. maijs brīvdienas.

Nomas tiesību izsole

Saskaņā ar Aknīstes novada domes 2013.gada 24.aprīļa (protokols Nr.6, 21.#) sēdes lēmumu Aknīstes novada dome nolēma2013.gada 23.maijā plkst.13:00 izsolīt nomas tiesības uz Aknīstes novada pašvaldībai piederošajiem ...

Aknīstes novada pašvaldība pārdod nekustamos īpašumus

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus: 1. Zemes gabals bez apbūves Lauku ielā 2B, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 001 0022, 1,422 ha ...

Aknīstes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz vakanto SIA „Aknīstes veselības un sociālā aprūpes centrs ” valdes locekļa (iestādes vadītāja) amata vietu

Aknīstes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz vakanto SIA „Aknīstes veselības un sociālā aprūpes centrs ” valdes locekļa (iestādes vadītāja) amata vietu. Prasības pretendentiem: Augstā...

Aknīstes novada vēlēšanu komisija informē

Aknīstes novada vēlēšanu komisija informē

Sociālais dienests informē

Plašāka informācija http://www.siva.gov.lv

Aknīstes novada Vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos darbam Aknīstes novada vēlēšanu iecirkņu komisijās

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļiem var būt LR pilsoņi, kuri prot latvie&...

Par grozījumiem likumā „Par pašvaldībām” un Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu

Republikas pilsētu un novadu pašvaldībām Par grozījumiem likumā „Par pašvaldībām” un Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu Kolēģi, esmu gandarīts, ka ir ...

Nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadā

2013. gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķina un maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas termiņā 15.02.2013. lielākā daļa Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi pabeigušas nodokļa aprēķ...

Aicinām novada iedzīvotājus saņemt telefona grāmatas

Aknīstes novada domē, Skolas ielā 7 ikvienam ir iespējams saņemt jaunās informācijas grāmatas Zaļās Lapas/Jēkabpils/24.lv bezmaksas eksemplāru. Jaunajā grāmatā ir atjaunota pilnīgi visu iestāžu un uzņēmumu ...