AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Festivāls “Sansusī” aicina ar daudzveidīgu mūzikas un teātra programmu

Alternatīvais kamermūzikas festivāls “Sansusī” notiks augusta otrajā nedēļas nogalē, 9. - 11.08. Susējā. Tajā līdzās akadēmiskajai un pasaules mūzikai varēs apmeklēt arī teātra un dejas izrādes. Festivāla īpašo noskaņu rada laikmetīgās mākslas parādību un dabas ciešā mijiedarbe.

Informācija par papildinājumiem mājas (istabas) dzīvnieku trakumsērgas vakcinācijas reģistrācijas procesā

Valdība otrdien, 2. jūlijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtībā, lai Latvija saglabātu Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas atzīto no trakumsērgas brīvas valsts statusu.

Aicina interesentus piedalīties Zuju, Vecmuižas ezeru un Dienvidsusējas upes zivju izpētē

Aicina interesentus piedalīties Zuju, Vecmuižas ezeru un Dienvidsusējas upes zivju izpētē

PII ""Bitīte" informācija

No šī gada 1. līdz 31. jūlijam PII "Bitīte" nestrādās.

Sēlija Rotā 2019

29. jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta estrādē, tika svinēti nu jau 7. Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija rotā”.

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Skolas iela 34A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56050010562, kopējā platībā 0,4656 ha. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 2440,00 (divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro 00 centi).

Telpu nomas tiesību izsole

Aknīstes novada pašvaldība izsola telpu nomas tiesības otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli uz nekustamo īpašumu “Cīrulīši”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra numurs 56440050257. Skolas ēkas platība - 1008,3 m2, šķūņa ar pagrabu platība - 73,2 m2. Izsoles sākotnējā cena par telpām ir 3634,00 EUR/gadā (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit četri euro un 00 centi).

Aicinājums īpašniekiem pirms novada svētkiem sakopt savus īpašumus.

12. un 13. jūlijā svinēsim Aknīstes novada svētkus. Aknīstes novada pašvaldība aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem nopļaut zāli un sakārtot īpašumus savās esošajās teritorijās.

Valsts un pašvaldības vienotie klientu pakalpojumu centri- ātrāk, ērtāk, izdevīgāk

Infografika -Valsts un pašvaldības vienotie klientu pakalpojumu centri- ātrāk, ērtāk, izdevīgāk.

Aknīstes novada tūrisma objektā „Svētavots”- jaunums

Aknīstes novada tūrisma objektā „Svētavots”, ir izveidots jauns objekts – kāpnes blakus Dienvidususējai – ērtākai Svētavota pieejamībai no ūdens, kā arī upes pieejamībai no krasta.

Izskanējis 9.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā

Izskanējis 9.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā

Izskanējis 12.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā

Šogad 12. klasi Aknīstes vidusskolā absolvēja 13 skolēni. Audzinātāja Aija Gasparoviča.