AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

11. saeimas vēlēšanu rezultāti Aknīstes novadā

11. saeimas vēlēšanu rezultāti Aknīstes novadā

Sestdien, 17. septembrī 11. Saeimas vēlēšanas

Centrālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz 23.jūlija tautas nobalsošanas par 10.Saeimas atlaišanu rezultātiem, ir noteikusi, ka 2011.gada 17.septembrī notiks 11.Saeimas vēlēšanas.

PAZIŅOJUMS par kustamās mantas (cirsmas) izsoli

2011.gada 26.septembrī plkst. 11.00 Aknīstes novada pašvaldības domes ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā notiks mutiska izsole (ar augšupejošu soli) kurā tiks pārdota Aknīstes novada paš...

PAZIŅOJUMS par kustamās mantas (vieglās automašīnas) izsoli

2011.gada 22.septembrī plkst. 11.00 Aknīstes novada pašvaldības domes ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē,  Aknīstes novadā notiks mutiska izsole (ar augšupejošu soli) kurā tiks pārdota Aknīstes novada pašvaldī...

Aknīstes novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos darbam Aknīstes novada vēlēšanu iecirkņos

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2011.gada 3.jūnija apstiprināto Instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un ...

Tiek īstenots projekts „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada pašvaldībai”

Aknīstes novada pašvaldība ar 2010.gada 10.novembri īsteno Eiropas Sociālā fonda atbalstītu projektu „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada  pašvaldībai” (identifikācijas numurs 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/...

Aknīste novada pašvaldības sociālais dienests aicina darbā

Sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem Amata mērķis: - Veikt sociālā darbinieka pienākumus darbā ģimenēm ar bērniem un darbā ar pilngadīgām personām. Prasības: - ...

Aknīstes novada vēlēšanu komisija izsludina kandidātu pieteikšanos darbam iecirkņu vēlēšanu komisijās

Aknīstes novada vēlēšanu komisija izsludina kandidātu pieteikšanos darbam iecirkņu vēlēšanu komisijās

Rīkojums "Par pašvaldības īpašumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances"

Aknīstes novada pašvaldība metāllūžņos par brīvu cenu pārdod norakstītus un no uzskaites noņemtus autobusus FORD TRANZIT, MERCEDES BENZ 0301 un PAZ 32050. Sīkāku informāciju par norakstīto autobusu iegā...

Aicina darbā lietvedi

Aknīstes novada pašvaldības dome aicina darbā lietvedi uz darbinieka prombūtnes laiku. Amata pienākumi: - pašvaldības lietvedības kārtošana; - arhīva pārraudzība; - personāla lietu ...

Aknīstes novada pašvaldības dome informē

Aknīstes novada pašvaldība paziņo, ka 2011.gada 2.martā interneta mājas lapā www.akniste.lv. izsludinātais konkurss uz vakanto valdes locekļa amatu SIA „Aknīstes pakalpojumi" noslēdzies bez rezultāta.

31.03.2011. domes ārkārtas sēde

31. martā plkst. 16.30 Aknīstes novada domes ārkārtas sēde Darba kārtībā: Par Aknīstes novada pašvaldības domes 23.03.2011. lēmuma "Par SIA "Aknīstes pakalpojumi" valdes locekļa ievēlēšanu&...