AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (meža zemi ar mežaudzi un purvu) Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals)

Pašvaldības projektu konkursa 2019 rezultāti

Pašvaldības projektu konkursa 2019 rezultāti

24.04.2019. plkst. 10.00 LPKS “Aknīste” kopsapulce

24.04.2019. plkst. 10.00 LPKS “Aknīste” kopsapulce Kopsapulces vieta: Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs. Darba kārtība: 1. Pilnsapulces atklāšana a. Sapulces vadītāja vēlēšanas; b. Protokolista ievēlēš...

Aknīstes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Aknīstes, Asares un Gārsenes iecirkņos

Aknīstes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Aknīstes (7 locekļi), Asares (5 locekļi) un Gārsenes (7 locekļi) iecirkņos Saskaņā ar Centrālās vē...

Paziņojums par kustamās mantas (automašīnas FORD TRANSIT) izsoli

2019.gada 09.aprīlī plkst.11.00 VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” tiek rīkota mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks pārdota slimnīcas īpašumā esošā automašīna FORD ...

Aknīstes novada pašvaldība uzsāk teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam izstrādi

2019. gada 27. februāra domes sēdē (lēmums Nr. 51, protokols Nr. 2, 9. §.) pieņemts lēmums, ka Aknīstes novada pašvaldība uzsāk teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam izstrādi. Teritorijas plānojums ir vietējās ...

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties uz SIA "Aknīstes pakalpojumi" valdes locekļa amatu

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties uz SIA "Aknīstes pakalpojumi" valdes locekļa amatu.  Prasības: -izglītība ne zemāka par vidējo speciālo atbilstošajā jomā,  -vē...

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

Par ierobežojumiem kravas autotransporta kustībai

NOTEIKT ierobežojumus kravas autotransporta kustībai no 28.02.2019. līdz 17.03.2019., uzstādot ceļazīmi Nr.312 ar masas ierobežojumu 10 t., pa sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Izsole. Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu.

Informācija Aknīstes novada iedzīvotājiem

Aknīstes novada pašvaldība atgādina, ka 4. martā un 18. martā ikvienam Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājam ir dota iespēja izmantot BEZMAKSAS RUNČU STERILIZĀCIJU!

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (dzīvokli)

Miera iela 1-16, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56059009247, kopējā platība 52,9 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 529/14564 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ...