AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem

2012.gada 11.janvārī plkst.18.00 Aknīstes novada domes zālē domes deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem.

6. janvārī Aknīstes novada pašvaldība saņems Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvu

Zvaigznes dienā, 6. janvārī, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) jau septīto gadu apbalvos labākos sadarbības partnerus – darba devējus, kas aizvadītajā gadā visveiksmīgāk sadarbojušies ar arodbiedrību, rū...

Darba laiks Aknīstes novada domē

Sākot ar 2012. gada 1.janvāri  Aknīstes novada domes darba laiks: Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no  8.00-17.00 piektdien no  8.00-14.30 Pusdienas pārtraukums no 12.00-12.30

Par autobusa pārdošanu

Aknīstes novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod pašvaldības autobusu VAN HOOL T815. Sīkāku infirmāciju par autobusa iegādi var iegūt zvanot pa tālruni 26426362.

Iedzīvotāju tikšanās ar deputātiem (atcelta)

Atcelta 28. decembrī  plkst. 18.00 Aknīstes novada domes zālē tikšanās Aknīstes novada iedzīvotājiem ar  novada deputātiem un domes speciālistiem.Pamatojums- Ziemassvētku pasākumi novadā un skolās.

SIA "Aknīstes pakalpojumiem" jauns autobuss

15. novembrī SIA "Aknīstes pakalpojumi" iepirkuma rezultātā iegādājās jaunu "IVECO" autobusu. Busam ir 19 sēdvietas. Lai veiksmīgs ceļavējš!

Darba laiki pirmssvētku dienā- 17. novembrī

Aknīstes novada pašvaldība un pārvaldes 8.00-14.00 bez pusdienas pārtraukuma V.Ancīša Aknīstes bibliotēka 10.00-15.00 PII'Bitīte" 8.00- 16.00 Saīsināts darba laiks visās novada skolās.

PAZIŅOJUMS par kustamās mantas (vieglās automašīnas) izsoli

2011.gada 21.novembrī plkst. 11.00 Aknīstes novada pašvaldības domes ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā atkārtoti tiek rīkota mutiska izsole (ar augšupejošu soli) kurā tiks pārdota ...

Aicinājums pieteikt apbalvošanai 18. novembrī

NOLIKUMS Par apbalvošanu ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī

Par LEADER programmas atbalstīto projektu pabeigšanu

Aknīstes novada pašvaldība 2010.gadā biedrības „Lauku partnerība Sēlija” organizētajā 4.ass „LEADER pieejas īstenošana” pasākuma 413.„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves ...

Paziņojums par vieglās automašīnas izsoli

PAZIŅOJUMS par kustamās mantas (vieglās automašīnas) izsoli. 2011.gada 24.oktobrī plkst. 11.00 Aknīstes novada pašvaldības domes ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā atkārtoti tiek rīkota ...

Skaidrojums par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Asarē

Skaidrojums par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Asarē