Pašvaldībā pieņemti darbā jauni speciālisti

Pašvaldībā pieņemti darbā jauni speciālisti

Aknīstes novada pašvaldība uzsākusi Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada  pašvaldībai” (identifikācijas numurs 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/079/032) īstenošanu.

Projekta  ietvaros 2011.gada janvārī darbā pieņemti 2 speciālisti – teritorijas plānotāja Līga Līduma uz 23 mēnešiem un un juriskonsults Viktors Brūveris uz 22 mēnešiem, abiem speciālistiem noteikts nepilnas slodzes darba laiks – 0,8 slodzes. Pēc projekta pabeigšanas pašvaldība vismaz vēl 6 mēnešus nodrošinās darbu projektā iesaistītajiem  speciālistiem.

Visas projektā plānotās izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas Sociālais fonds.