AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Aknīstes bibliotēkā jūnijā ceturtdienās

Aknīstes bibliotēkā katru ceturtdienu jūnijā plkst. 11.00 BĒRNU RĪTI, VASARAS RAIBUMIŅI

Kino trešdienas Aknīstes bibliotēkā

Aknīstes bibliotēkā vasaras brīvlaikā trešdienās plkst. 11.00 filmas uz lielā ekrāna

Sertificēta fizioterapeita pakalpojumi

Sākot ar šī gada 16. jūniju Aknīstes VSAC piedāvā Sertificēta fizioterapeita pakalpojumus. Pieteikšanās un sīkāka informācija tel. 65237792 (no plkst.8.00-16.00) vai 29609900 Madara Gadzāne

Aicinājums īpašniekiem sekot regulārai zāles pļaušanai

Aknīstes novada pašvaldības policija aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem regulāri pļaut zāli īpašuma esošajā teritorijā.

„Rūķīši” ciemojas Aknīstes vidusskolā

16.maijā pirmsskolas izglītības iestādes “Bītīte’’ sagatavošanas grupiņas ”Rūķīši” bērni kopā ar audzinātājām I.Mežaraupi un S.Vārslavāni ciemojās  Aknīstes vidusskolā.

Aknīstes vidusskolas jaunsargu sasniegumi

Aknīstes vidusskolas jaunsargu (instruktore Agnese Kalniņa) sasniegumi Jaunsardzes un informācijas centra organizētajā 4.novada nodaļas sporta nometnē 2019.gada 11.-12.maijā Zemgales vidusskolā

Godina ilggadējus kultūras darbiniekus

14.maijā Krustpils novada konferenču zālē tika svinēta ikgadējā novadu Kultūras darbinieku diena, kur paldies tika teikts ilggadējiem kultūras darbiniekiem.

SIA Aknīstes pakalpojumi informē

2019.gada 22.maijā Aknīstes novadā notiks dzeramā ūdens sistēmas dezinfekcija.

12.maijā -Starptautiskā māsu diena

Starptautiskās māsu dienas 2019 moto – “Māsu vadošā balss – Veselība visiem”

Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (meža zemi ar mežaudzi un purvu) Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals)

Pašvaldības projektu konkursa 2019 rezultāti

Pašvaldības projektu konkursa 2019 rezultāti

24.04.2019. plkst. 10.00 LPKS “Aknīste” kopsapulce

24.04.2019. plkst. 10.00 LPKS “Aknīste” kopsapulce Kopsapulces vieta: Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs. Darba kārtība: 1. Pilnsapulces atklāšana a. Sapulces vadītāja vēlēšanas; b. Protokolista ievēlēš...