Pasākums jauniešiem "Laukiem būt!"

Pasākums jauniešiem "Laukiem būt!"
Ar pirmajām informatīvajām dienām 18. septembrī Jēkabpilī sāksies ikgadējais Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotais pasākums “Laukiem būt!”. Tā ietvaros notiks informatīvās dienas un bezmaksas mācības, bet noslēguma konkursā būs iespēja iegūt naudas balvu sava biznesa idejas īstenošanai.Pasākumā “Laukiem būt!” aicināti piedalīties visi aktīvie un idejām bagātie jaunieši un jaunie uzņēmēji vecumā no 18 līdz 40 gadiem.Apmācībām jāpiesakās tuvākajā LLKC nodaļā (Jēkabpilī) pie Anitas Putkas -26511269 , anita.putka@llkc.lv individuāli sūtot pieteikumu vai apmeklējot informatīvo dienu. Pirms mācībām LLKC reģionālajās nodaļās tiks organizētas informatīvās dienas, kuru laikā jaunie un topošie uzņēmēji iegūs plašāku informāciju par to, kas ir un kādas iespējas sniedz konkurss “Laukiem būt!”, kā arī apzinās jauniešus interesējošās tēmas un gatavību īstenot ieceres.Piecu dienu bezmaksas apmācības plānotas no septembra līdz novembrim. Kopā ar lektoriem un centra konsultantiem jaunieši izstrādās savus biznesa plānus, pētīs tirgu, konkurentus, veiks peļņas un zaudējumu aprēķinus, kā arī noteiks potenciālo ieguvumu no sava produkta. Tiks arī aplūkotas tādas tēmas kā grāmatvedība, uzņēmumu reģistrs, mārketings.
Pasākums “Laukiem būt!” tiek īstenots Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros, kuru jau septīto gadu organizē LLKC un Valsts Lauku tīkls sadarbībā ar to atbalstītāju un lieldraugu “Attīstības finanšu institūciju “Altum””, kas kopīgi ar LLKC piedalās mācību procesā un konkursa žūrijā.

Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus -25649618