Pasākums bērniem "Nāc kopā ar mums" (papildināts)

Pasākums bērniem "Nāc kopā ar mums" (papildināts)
Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs jau ceturto gadu pēc kārta organizē novada bērnu un jauniešu pasākumu „Nāc kopā ar mums!”, kur pulcē novada aktīvos bērnus un jauniešus.
Lai šis pasākums izdotos vēlos pateicību izteikt ļoti daudziem pasākuma organizēšanā un īstenošanā iesaistītajiem cilvēkiem.
Vislielākais paldies BJC skolotājiem Intai Mežaraupei, Elzai Porietei, Olgai Vabeļai, Ilonai Brakovskai un Valērijam Venediktovam. Liels paldies par piedalīšanos koncertā Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolas Aknīstes filiāles audzēkņiem (vadītājai Violai Jasmanei), BJC drāmas draugiem (vadītājai Birutai Bīriņai), pieciem deju kolektīviem – „Virpulim”, „Virpulītim”, „Hop-hip”, „Hope”, „Battle trio” (vadītājai Intai Mežaraupei), Asares pamatskolas dejotājiem (vadītājai Kristīnei Rubiķei), Gārsenes pamatskolas dejotājiem (vadītājai Marutai Caunītei),
Aknīstes vidusskolas 2.-3.klašu tautu deju kolektīvam (vadītājam Aivaram Ielejam), Aknīstes vidusskolas 1.-4.klašu korim un 2.-3.klašu ansamblim (vadītājai Ingai Kraševskai), Aknīstes vidusskolas 2.klases skolniecei Martai Annijai Mažeikai (skolotājai Zojai Ļaščukai).
Paldies BJC videoamatieru pulciņa dalībniekiem un skolotājam Valērijam Venediktovam par pasākuma filmēšanu un Aigai Andruškevičai par fotografēšanu un dalību visa pasākuma laikā. Paldies jaunietei Kaivai Caunītei par koncerta 1.un 2.daļas vadīšanu!
Paldies par pasākuma apskaņošanu Aigaram Belanoškam un diskotēkas apskaņošanu Jānim Ķipānam. Paldies jauniešiem, kas piemeklēja mūziku diskotēkai – Jānim Zaičenkovam, Sintijai Zaičenkovai un Itai Ķiķēnai. Paldies Jānim Grigas par kārtības uzturēšanu!
Paldies darbnīcu vadītājiem – jauniešiem, kas vadīja REKORDU DARBNĪCU – Arnim Kokinam, Jānim Mežaraupam, Dāvim Indānam, Raitim Petrokam, Lienei Mežaraupei. Paldies jaunietēm, kas vadīja PĒRĻOŠANAS DARBNĪCU – Ditai Salai, Solvitai Birzākai, Lienei Mežaraupei. Paldies PĀRVĒRTĪBU DARBNĪCAS vadītājām – grimētājām – Līgai Katei Trukšānei, Aritai Stočkai, Sindijai Godīgai, frizierēm – Laumai Kurklietei un Laimai Paramonovai, manikīra speciālistei – Lāsmai Brakovskai.
Milzīgs paldies uzņēmējiem Inesei un Jurim Sorokiniem, kas sponsorēja katram pasākuma dalībniekam saldējumu, frī kartupeļus ar desiņu un ketčupu, kā arī paldies jauniešiem, kas dalīja šīs porcijas, - Amandai Kokinai, Karīnai un Alenam Sorokiniem. Paldies kafejnīcas „Kalniņā” komandai un Inesei Sorokinai personīgi par saklāto galdu pasākuma organizētājiem 31.maijā un par saldējuma sponsorēšanu visiem BJC dalībniekiem 1.jūnija pasākumā Rubeņos!
Paldies uzņēmējiem Alitai un Jurim Kuzņecoviem, kas sagādāja hēlija gāzes balonu, lai koncerta noslēgumā dalībnieki varētu debesīs palaist balonus.
Paldies pašvaldībai, kas šim pasākumam atvēlēja trīs reizes vairāk līdzekļu, lai piepūšamās atrakcijas varētu dalībniekiem būt bezmaksas un nepieciešamie materiāli darbnīcās par brīvu. Paldies izpilddirektorei Ligitai Vārnai, kas nodrošināja transportu, lai dalībnieki no Asares un Gārsenes nokļūtu uz pasākumu un atpakaļ mājās. Paldies šoferim Ivaram Mažeikam personīgi!
Paldies kultūras darba koordinatorei novadā Kristianai Kalnietei par labajiem vārdiem un kliņģeri skolotājiem!
Paldies PII „Bitīte” vadītājai, ka aizdeva estrādē izmantot lielizmēra mīkstās mantiņas noformējumā!
Paldies Normundam Zariņam ar komandu, kas palīdzēja atgādāt uz estrādi visu nepieciešamo atribūtiku noformēšanai. Paldies Dainai Miezānei, Silvijai Koniševskai un Intai Horinai par estrādes apkārtnes sakopšanu pirms un pēc pasākuma! Paldies pašvaldības elektriķim Eduardam Tolkačovam, kas nodrošināja, lai blakus estrādei varētu novietot piepūšamās atrakcijas! Paldies BJC darbiniecei Smaidai Zaičenkovai par kārtības uzturēšanu BJC, par apstādījumu izveidošanu, BJC noformēšanu un dežūrēšanu pasākumā!
Paldies Aknīstes vidusskolai par mūzikas aparatūras izmantošanu diskotēkā un personīgi direktorei Aijai Voitiškei.
Paldies Aivaram Čūrišķim par nesavtīgu palīdzību!
Paldies sabiedrisko attiecību speciālistei Lāsmai Prandei, kas notiekošo atspoguļo Aknīstes novada mājas lapā un vietējā laikrakstā.
Paldies vecākiem, kas atrada laiku, lai būtu kopā ar savām „atvasēm” un atbalstītu jaunatni viņu svētku dienā novadā!
Paldies visiem, kas bijāt klāt, bet neesat pieminēti! Tikai saliedētā komandas darbā spējam izdarīt lielas lietas!
Šī gada pasākums, liecina, ka novada jaunatnei tādi svētki nepieciešami ar turpmāk!

 

E.Ķiķēna.

"Nāc kopā ar mums" 2.daļas video ieraksts https://sites.google.com/site/bjcvideoamatieri/