Parakstu vākšanas vietas par likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanu

Parakstu vākšanas vietas par likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanu

 

Aknīstes novadā noteiktas sekojošas parakstu vākšanas vietas par likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanu:
Aknīstē, Skolas ielā 7 – novada domē,
Asarē, „Vecmuižā” – Asares pagasta pārvaldē
Gārsenē, „Akācijās” – Gārsenes pagasta kultūras namā
Parakstu vākšana notiek no 2011.gada 1.novembra līdz 2011.gada 30.novembrim
Parakstu vākšanas vietām noteikts sekojošs darba laiks
PIRMDIENA                          8.00   -12.00
            OTRDIENA                           13.00 - 17.00
TREŠDIENA                          8.00   -12.00
            CETURTDIENA                     13.00 -17.00
PIEKTDIENA                         8.00   -12.00
SESTDIENA                          9.00   -13.00
SVĒTDIENA                          9.00   -13.00
 
 

 

                                         Aknīstes novada VK
                             Tel.26190428
                                                          CVK informatīvais tālr. 67049999