Parakstīta vienošanās par tranzītielu rekonstrukciju Aknīstes pilsētā

2010.gada 30.septembrī.    

ParakstÄ«ta vienoÅ¡anās par tranzÄ«tielu rekonstrukciju AknÄ«stes pilsētā Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāja Ingrīda Vendele šī gada 29.septembrī Satiksmes ministrijā noslēdza vienošanos par projekta „Augšzemes un Skolas ielu rekonstrukcija (t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā”(identifikācijas nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020) īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņs 58 mēneši – no 2010.gada februāra līdz 2014.gada 31.decembrim, būvdarbus veicot 4 kārtās, sākot ar 2011.gadu.

Projektā paredzēts veikt abu tranzītielu rekonstrukciju 2,935 km kopgarumā, rekonstruēt tiltu pār Dienvidsusēju, abu tranzītielu garumā paredzēts izveidot gājēju ietves,  lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, 1475 m garumā uzstādīt aizsargbarjeras, izbūvēt normatīvu prasībām atbilstošu ielu apgaismojuma sistēmu, kā arī izvietot 6 standarta autobusu pieturas un 1 prettrokšņa sienu.

Lai nodrošinātu lietus ūdeņu savākšanu kanalizācijā, būvdarbi tiks uzsākti Skolas ielā virzienā no tilta uz Rīgas pusi, pēc 2 gadiem – Augšzemes ielā virzienā no tilta uz Daugavpils pusi.

Tiks veikta abu tranzītielu seguma nomaiņa, esošās apgaismojuma sistēmas sakārtošana, izvietojot stabus ārpus ietves un ne tuvāk kā 0,5 m no brauktuves malas, tortuāri tiks izbūvēti noteiktajā 1, 5 – 2,5 m platumā, uzstādīti atbilstošie satiksmes organizācijas līdzekļi (ceļazīmes, aizsargbarjeras, brauktuves marķējums u.c.), ierīkotas vairākas gājēju pārejas, nelielas autostāvvietas („kabatas”) ielu malās pie sabiedriskām vietām, kā arī rekonstruēts krustojums ar Zaļo ielu, veicot papildjoslu, sadalošo saliņu izbūvi un krustojuma paplašināšanu. Paredzēts uzlabot mazāksvarīgu ielu pieslēgumus, tos noasfaltējot pirms krustojuma, plānotajām autobusu pieturām nodrošināt piebraukšanas joslas un nojumes. Tiltam plānots uzlabot segumu, mainīt margas, stiprināt tilta konstrukciju.

Projekta realizācija, rekonstruējot Aknīstes pilsētas tranzītielas, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies, kā arī nespēj nodrošināt pieaugošo tranzīta plūsmu, nodrošinās komfortablu un drošu satiksmi valsts 1.šķiras autoceļa P 73 Vecumnieki – Nereta - Subate maršrutā, kā arī drošāku un komfortablāku satiksmi Aknīstes pilsētas un novada iedzīvotājiem Aknīstē.

Informāciju sagatavoja I.Cālīte,

Aknīstes novada pašvaldības plānošanas speciāliste.