Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveidošanu

Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveidošanu

Nepaliec malā, iesaisties‼!

Aknīstes novada pašvaldība vēlas izveidot Uzņēmēju konsultatīvo padomi, kuras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Aknīstes novadā un aktivizēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī popularizēt Aknīstes novadu un tās uzņēmējus ārpus novada teritorijas robežām.
Aicinām visus uzņēmējus, zemnieku saimniecību īpašniekus, IK, pašnodarbinātos, kam ir svarīga mūsu novada izaugsme – iesaistīties padomē.
Savu kontaktinformāciju personīgi var atstāt Skolas7, 1.kabinetā vai elektroniski uz e-pastu liga.liduma@inbox.lv.
Pieteikties var līdz 30.septembrim.