Par ierobežojumiem kravas autotransporta kustībai

Par ierobežojumiem kravas autotransporta kustībai

NOTEIKT ierobežojumus kravas autotransporta kustībai no 28.02.2019. līdz 17.03.2019., uzstādot ceļazīmi Nr.312 ar masas ierobežojumu 10 t., pa sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

 
 
Asares pagastā
 
Aknīstes pagastā
 
Gārsenes pagastā
2-3 Dominieki-Kapteiņi
2-8 Asare-Vilkupīte
2-11 Smilgas-Lukstiņi
2-12 Viļņi-Dangas
2-17 Rāznas-Smilgas
2-18 Bērzaine-Smilgas
2-19 Zalves-Birzes
2-20 Smilgas-Valdiņi
2-21 Tauriņi-Vanagai
 
1-11Darbnīcas-Spīdolas-Censoņi
1-14 14CRBP-14-Censoņi
1-17 Rūķīši-Akmentiņi
1-36 Ošiņi- Sarmas
1-39 Kaktiņi-Stariņi
1-43 Ceļmaļi -Dzintari
1-53 Daugaviņas- Jaunzemi
1-20 Aizkārkļi-Vilciņi
1-30 Aizkārkļi-Ulasi
1-45 Gaujas-Radžupes
1-48 Ceļmaļi-Radzes
1-54 Skursteņkroga ceļš
1-47 Radzes-Plūdoņi
2-5 Pumpuri-Sudrabi
 
3-2 Gārsene-Kraujas
3-5 Kukalēni-Zīlēni-Purenes
3-6 Gārsene-Bajāri
3-7 Gārsene-Jaunmuiža-Irbes