Par grozījumiem likumā „Par pašvaldībām” un Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu

Par grozījumiem likumā „Par pašvaldībām” un  Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu
Republikas pilsētu un novadu pašvaldībām
 
Par grozījumiem likumā „Par pašvaldībām” un
Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu
 
Kolēģi,
esmu gandarīts, ka ir aizsācies kopīgs darbs un aktīva rīcība īstenojot varas dalīšanas kā demokrātijas pamatprincipa nostiprināšanu vietējo pašvaldību pārvaldē, kā arī pašvaldības darbības atklātības un caurspīdīguma veicināšana, tādējādi tuvinot vietējo varu iedzīvotājiem. Viens no šo mērķu īstenošanas regulējumiem ir amatu savienošanas ierobežojumu ieviešana pašvaldību deputātiem.
Saeima 2013.gada 31.janvārī atbalstīja atbilstošus grozījumus likumā „Par pašvaldībām”, kas paredz ierobežojumus pašvaldību deputātiem vienlaikus ar deputāta amata pienākumiem ieņemt amatu pašvaldības izpildvarā. Minētās izmaiņas veicinās pašvaldības lēmējvaras un izpildvaras nošķirtību un mazinās korupcijas un pašvaldības mantas izšķērdēšanas iespējas. Savukārt domes lēmumu pieņemšana atklātos balsojumos un domes sēžu ierakstīšana audio ierakstā, stiprinās iedzīvotāju saikni ar pašvaldību un sekmēs to līdzdalību būtisku vietējās nozīmes jautājumu risināšanā. Šis ir ļoti nozīmīgs solis ceļā uz atbildīgākām un labāk pārvaldītām pašvaldībām, un esmu gandarīts par paveikto un jūsu atbalstu.
Ir sācies šī gada pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas periods, un mūsu uzdevums ir nodrošināt godīgu un tiesisku to abu norisi. Vēršu uzmanību, ka priekšvēlēšanu aģitācijā ir aizliegta pašvaldību institūciju un kapitālsabiedrību administratīvo resursu izmantošana. Tādēļ aicinu pašvaldības deputātus un to kandidātus savā darbībā kā prioritāti izvirzīt sabiedrības kopējās vajadzības un pašvaldības resursus izmantot tikai minētajiem mērķiem.
Ņemot vērā minēto, aicinu pašvaldību deputātus un pašvaldības administrācijā nodarbinātos ievērot labas pārvaldības principus, tādējādi stiprinot un veicinot savas pašvaldības un valsts attīstību.
Pielikumā nosūtām sagatavotā likuma „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”” un Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma normu skaidrojumu. Aicinu pašvaldības neskaidrību gadījumos vērsties pie kolēģiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, lai saņemtu metodisko atbalstu tiesību normu iztulkošanā un piemērošanā.
 
Pielikumā: informatīvs materiāls par likumu „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”” un Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu uz 4 lapām.
 
Ar cieņu,
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs