Par fonda KNHM projekta rezultātiem

Par fonda KNHM projekta rezultātiem

Fotogalerija

Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad Nīderlandes fonds KNHM kopā ar novadu pašvaldībām finansēja Aknīstes un Salas novadu iedzīvotāju ideju projektus. 2014.gadā tika iesniegti 23 projektu pieteikumi, no kuriem pilnībā vai daļēji finansēti tika deviņi – 4 Salas novadā un 5 Aknīstes novadā.

2.oktobrī notika projektu vērtēšanas žūrijas un fonda KNHM pārstāvja izvērtēšanas brauciens uz katru īstenoto projekta vietu, lai secinātu, kā paveikti iecerētie darbi, kā veicies projekta īstenošanas gaitā un vai radušās ieceres iesākto turpināt.
Salas novads vietējo iedzīvotāju aktivitātes rezultātā ir kļuvis bagātāks ar skaistu, kvalitatīvu bērnu rotaļu laukumu Salā, kurā ir gan kāpjamā siena, slidkalniņš, kāpnes, torņi, tiltiņi un smilšu kaste (proj.vad. Andris Pelšs), papildinātu un uzlabotu rotaļu laukumu Sēlpilī – ar soliņiem, galdu zīmēšanai, šūpolēm (proj.vad. Sanita Rozenštama); Biržu Tautas namam iegādāta apskaņošanas tehnika vietējo pašdarbnieku vajadzībām (proj.vad. Vija Pazuha) un izgatavots tērpu aksesuāru komplekts pašdarbnieku kopai „Omes un Voldemārs” Sēlpilī (proj.vad. Vika Vanaga).
Aknīstes novada iedzīvotāji izveidoja skaistu atpūtas vietu ar guļbaļķu galdu un soliem, apstādījumiem daudzdzīvokļu māju pagalmā Aknīstē (proj.vad. Vera Pātaga), iegādājās dziju labdarības adījumu izgatavošanai (proj.vad. Anna Žindiga), izveidoja Veselības istabu ar bērnu trenažieriem un rūdīšanās komplektu bērnudārzā „Bitīte” (proj.vad. Sandra Plikša), labiekārtoja daudzdzīvokļu mājas apkārtni Gārsenes pagastā – uzcēla namiņu atkritumu tvertnēm, krāsoja mājas fasādi, būvēja soliņus un ierīkoja automašīnu stāvlaukumu (proj.vad. Normunds Kalnietis), izveidoja minifutbola, volejbola un basketbola laukumu Asarē (proj.vad. Sintija Venediktova – Goba). Turklāt šis gads, izlozes rezultātā, tika izvēlēts par gadu, kad tieši vienam no Aknīstes novadā īstenotajiem projektiem tiks piešķirta pateicības un veicināšanas balva EUR 500.00 apmērā no Nīderlandes fonda KNHM budžeta (pagājušajā gadā šī balva nonāca Salas novada īpašumā) – izvērtējot visus īstenotos projektus, žūrijas komisija kopā ar fonda KNHM pārstāvi lēma, ka visvairāk fonda izvirzītajiem mērķiem atbilst un balvai jāizvirza Asares pagastā īstenotais sporta laukuma projekts „Sportiskie aktīvisti”, kura īstenošanu vadīja S.Venediktova – Goba ar savu palīgu grupu: Gunu Lenšu, brāļiem Arti un Artūru Petenko. Sveicam!
2015.gada janvārī Lielvārdē notiks Nīderlandes fonda KNHM projektu noslēguma pasākums, kura ietvaros Asares pagasta jauniešiem tiks pasniegta iegūta balva.
Paldies visiem Jums, kuri īstenoja iecerētos projektus, kuri morāli vai ar padomu atbalstīja īstenotājus, visiem, kuri noticēja, ka var arī tā – nesaņemot atlīdzību, bet ieguldot savu darbu, izdarīt lietas, kuras katra citādā veidā noder mums visiem. Paldies!
 
Līga Jaujeniece