Par ezeru uzraudzību Aknīstes novadā

Par ezeru uzraudzību Aknīstes novadā

2019.gadā Aknīstes novada pašvaldība veiksmīgi piesaistīja Valsts zivju fonda līdzekļus inventāra iegādei zivju resursu aizsardzībai Aknīstes novada ūdenstilpēs.

Sadarbībā ar Valsts policijas vecāko inspektoru L.Austriņu un Viesītes novada pašvaldības policijas inspektoru J. Pučinski Aknīstes novadam piederošajās ūdenstilpēs-Vecmuižas un Zuju ezerā, no 2020. gada 1. maija tika veikti 6 ūdenstilpju apsekošanas reidi ar mērķi izņemt nelegālos zvejas rīkus un pārbaudīt makšķerēšanas kartes. Reidu laikā makšķerēšanas kartes tika pārbaudītas 8 personām. Nelegālie zvejas rīki ūdenstilpēs netika konstatēti.

Jāatgādina, ka Zvejniecības likuma (12.05.1995.) 30.panta.6. daļa nosaka “ Par zveju iekšējos ūdeņos bez attiecīgas atļaujas un par zveju aizliegtā vietā vai laikā, kā arī par zveju ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot zvejas tiesības uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.”

Aknīstes novada pašvaldības policijas inspektore Ija Ašaka