Par CE sertifikātu izsniegšanu

Par CE sertifikātu izsniegšanu

Aknīstes vidusskolas 12./12.N klases skolēni centralizēto eksāmenu sertifikātus par 2013./2014.m.g. varēs saņemt sākot no

2014.gada 1.jūlija plkst. 9:00

( vēlāk darba dienās no 9:00- 16:00).

Aknīstes vidusskolas direktore A.Voitiške