Par atkritumu apsaimniekošanu novadā

Par atkritumu apsaimniekošanu novadā

Aknīstes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus noslēgt līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju, pretējā gadījumā tiks piemēroti administratīvie sodi.

PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM FIZISKĀM (JURIDISKĀM) PERSONĀM IR PAREDZĒTA ATBILDĪBA LATVIJAS ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU KODEKSĀ.

75.pants. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana.

Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā-

uzliek naudas sodu fiziskām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskām personām – no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.