AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pamatlīdzekļu pieņemšanas ekspluatācijā komisija

Aknīstes novada pamatlīdzekļu pieņemšanas ekspluatācijā komisija

(apstiprināta 28.06. 2013. domes sēdē (prot. Nr.10, 6.#);
groz. 27.08.2014. domes sēdē (prot.Nr.14, 17.#);
groz. 24.10.2018. domes sēdē (prot.Nr.13, 14.#))

Jānis Gavars
Sintija Venediktova-Goba
Santa Šmite