AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pamatinformācija

Aknīstes novads ir 2009. gadā administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Sēlijas dienvidos. Novadā ietilpst bijušā Jēkabpils rajona Aknīstes pilsēta, kā arī Aknīstes, Asares un Gārsenes pagasti.

Aknīstes novada teritorija – 28459.8 ha,t.sk. - Aknīstes pilsēta – 349.9 ha, - Aknīstes pagasts – 12964.2 ha,

 Asares pagasts – 8348.7 ha,

 Gārsenes pagasts - 6797.0 ha.

       Novada administratīvais centrs- Aknīstes pilsēta. Attālums no Aknīstes līdz Rīgai 148 km, attālums līdz Daugavpilij 73 km.

     Aknīstes pilsētas ielu kopējais garums – 18,703 km. Pašvaldības autoceļu kopējais garums – 168,966 km, tajā skaitā:

     Aknīstes pagasta teritorijā – 70,03 km, Asares pagasta teritorijā – 59,94 km, Gārsenes pagasta teritorijā – 38,996 km.